Skanska säljer av infrastrukturverksamhet i UK

Avyttringen av Skanskas verksamhet för infrastrukturtjänster i Storbritannien är nu slutförd. Den såldes till M Group Services för ca 580 miljoner kronor, en vinst på ca 360 miljoner kronor.

Den avyttrade verksamheten gäller underhåll av motorvägar, järnväg samt gatubelysning och omsatte ca 3,9 miljarder kronor under 2020. Orderstocken uppgick till ca 6,3 miljarder kronor vid utgången av första kvartalet 2021. Försäljningen görs för att fokusera företaget på kärnverksamheterna inom infrastruktur och bygg i Storbritannien.

Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien samt i Storbritannien. Företaget omsatte 26 miljarder kronor under 2020 och hade cirka 10 100 anställda i sina europeiska verksamheter utanför Norden.