Skaw redo för kommande närsjöfartsflöden

Även om 90 procent av svenska varor kommer sjövägen till Sverige, har sjöfarten haft svårt att etablera sig som ett alternativ till lastbilen på kortare sträckor. Men nu verkar det börja hända saker. Nya närsjöfartsrederiet Skaw Shipping & Transport, med sjöfartsprofilen Kristofer Andrén och partnern Klas Berg i spetsen, växer med nya uppdrag – senast sjötransporter i anslutning till byggnationen av E4 Förbifart Stockholm.

2019 presenterade Stockholms Hamnar, Mälarhamnar och Wallenius SOL sina planer på en containerpendel i Mälaren, som förbinder Stockholms nya storhamn Stockholm Norvik med inlandet. Och nu har det nystartade rederiet Skaw, med Kristofer Andrén och Klas Berg i spetsen, vunnit uppdraget att transportera bergmassorna från bygget av Förbifart Stockholm, från södra Lovön till tillgängliga mottagningsplatser. 

– All heder åt Trafikverket som vågar ge även mindre aktörer chansen. Att de nu lutar sig framåt och köper sjöfartstjänster innebär att det här också görs, säger Kristofer Andrén.

Vattenvägen främst

Skaw Shipping & Transport är ett rederi och sjötransportföretag med fokus på att nyttja vattenvägen i största möjliga mån och på så sätt bidra till minskad klimatpåverkan.

Att de nu lutar sig framåt och köper sjöfartstjänster innebär att det här också görs

Bolaget har tre tydliga inriktningar; hamn- till hamnlösningar, byggplatslogistik och specialtransporter. Den gemensamma nämnaren skall vara småskalig sjöfart.

Foto: Dan Ljungsvik

– Vi tycker oss se en ökad efterfrågan av den här typen av tjänster där mindre fartyg kan nyttja vattenvägens fulla potential på ett för kunden kostnads- och miljöeffektivt sätt, säger Kristofer Andrén. 

— Kunderna efterfrågar en fullserviceoperatör som kan erbjuda en transportlösning från site till site och där kan vi som agil aktör med bred kunskap om hela den logistiska kedjan erbjuda ett mervärde. 

Bolagets första projekt var transportera husmoduler från Baltikum till Frihamnen i Göteborg, och i somras blev det klart att det nybildade sjötransportföretaget vinner upphandlingen om att under en treårsperiod förflytta 3,4 miljoner ton krossat bergmaterial från bygget av Förbifart Stockholm, från Södra Lovön. För att inte belasta vägnätet med alltför många tunga transporter kommer tillfälliga hamnar att anläggas på Lovö, vid Malmviken och på norra Lovö, varifrån cirka 50 procent av bergmassorna kommer att transporteras bort. Mellan arbetstunneln och den tillfälliga hamnen transporteras bergmassorna på bandtransportörer. Därifrån kommer bergmassorna att transporteras sjövägen till tillfälliga mottagningsplatser.

T/B Tofte och Pråmen Oliver. Foto: Kristofer Andrén

60 procent mindre CO2-utsläpp

För ändamålet har Skaw förvärvat bogserbåten Tofte från Sandinge Bogsering & Sjötransport. Därtill har rederiet köpt pråmen Oliver och planerar att etablera ett tvåpråmskoncept genom att förvärva ytterligare en pråm. 

Enligt Skaw Shipping & Transport AB innebär den aktuella överflyttningen av transport från väg till sjöfart i detta projektet en 60 procents besparing av CO2 jämfört med lastbilsalternativet. Det finns dock en fortsatt mycket stor förbättringspotential för sjöfarten vad avser fartygens utsläpp. 

– Så är det, potentialen är större, och det beror ju på att sjöfarten inte har påbörjat sin resa ännu, eftersom det inte funnits någon marknad att trimma. Idag går det inte att finansiera nybyggda miljövänliga fartyg för svenska särregler, eftersom det inte finns en inhemsk marknad, och då kan institutionerna inte ta den risken. Så det blir lite av ett moment 22, så vi måste först skapa marknaden, säger Kristofer Andrén.

Klas Berg och Kristofer Andrén. Foto Skaw.

Pionjär inom inrikes sjöfart

Kristofer Andrén har tidigare försökt få till närsjöfartslinjer i Sverige – senast 2017 gav han och Svenska Orient Linjen (SOL) beskedet att man tänkt satsa på en småskalig containerpendel mellan Göteborg och Kristinehamn. Två avgångar per vecka, i vardera riktning, planerades och det tänkta upptagningsområdet var östra Värmland, västra Örebro län och södra Dalarna. De planerna lades dock ner 2018. 

 – Vi hade ju fyllt det utgående benet, men det var svårt att få intresse och balansera flödet, det var vår svaga punkt. Speditörerna satt emellan, och drivkrafterna fanns inte att flytta godset, säger Kristofer Andrén som menar att det dock hänt mycket de senaste åren. 

När det gäller containerpendeln drev vi som rederi det ganska hårt, men det fungerar inte att göra det ensam, ett litet rederi kan inte ta den risken, den måste delas med hamnar och stuveriaktörer

– När det gäller containerpendeln drev vi som rederi det ganska hårt, men det fungerar inte att göra det ensam, ett litet rederi kan inte ta den risken, den måste delas med hamnar och stuveriaktörer, förklarar Kristofer Andrén, och ger Mälarpendeln som exempel, där både två hamnbolag och rederiet Wallenius Lines, gått in för att driva projektet tillsammans.

– Även utstationeringsdirektivet kommer ju att påverka prisbilden på transporter vilket är positivt för sjöfarten, det kommer skapa en mer neutral konkurrensyta. Vi behöver ju inte sticka under stol med att tågoperatörerna inte har det så lätt heller. 

Av Klara Eriksson