Skelleftehamn får laddplats för tunga fordon

En laddplats för snabbladdning av tunga fordon ska stå klar i Skelleftehamn under 2022. Samarbetsgruppen Elregion Norrland ligger bakom satsningen som ska främja elektrifieringen av tunga transporter i regionen. Energibolaget Skellefteå Kraft leder satsningen.

Elregion Norrland består av Northvolt, Scania, Boliden, transportbolaget Wibax, Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft och arbetar tillsammans för att stödja elektrifieringen av tunga transporter i Skellefteåregionen.

Under året kommer parterna etablera en laddplats för tunga fordon i Skelleftehamn, 18 km väster om Skellefteå. Platsen anses vara strategiskt lämplig med närhet till samarbetsgruppens olika aktörer.

– Det unika i den här satsningen för snabbladdning av tunga fordon är att aktörer från hela värdekedjan samarbetar i en region där elektrifieringen är i fokus, kommenterar Fredrik Jonsson, tf affärsenhetschef inom E-mobilitet på Skellefteå Kraft.

Etableringen är en del av Skellefteå Krafts satsning på att möjliggöra elektrifieringen av tunga transporter. Totalt 9,5 miljoner kronor kommer investeras i laddplatsen. Tre lastbilar ska kunna laddas samtidigt med en effekt på 300 kW.

– Vi kan säkerställa att eldrivna tunga fordon kommer att finnas på marknaden. Utmaningen är att säkra tillgången på laddinfrastruktur och eleffekt när kunden behöver det. Med det här samarbetet ska vi kunna klara den utmaningen, kommenterar Jessica Björkqvist, ansvarig för E-mobilitet, Scania Sverige.

Skellefteå Kraft har beviljats klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket för satsningen. Stödet omfattar hälften av den totala investeringen och förutsätter att den nya laddplatsen är i drift innan året är slut.