Skenande bränslepriser ororar åkarna

Efter krigsutbrottet i Ukraina har oljepriset i världen skenat till de högsta nivåerna sedan 2008. Efter att reduktionsplikten skärptes vid årsskiftet tog dieselpriset ett rejält skutt uppåt, och nu ligger priset på drygt 25 kronor per liter i Sverige.

– Våra bränslekostnader har ökat med 50 procent på ett år, och vem vet vart det är på väg, säger Martin Stjernström på Nordanå Transport.

Vid årsskiftet ökade reduktionsplikten för diesel till 30,5 procents inblandning av förnyelsebart bränsle. Det gjorde att dieselpriset i Sverige, som redan var bland världens högsta, höjdes ytterligare. Dieselpriset i Sverige har stigit från ca 16 kronor per liter i mars 2021, till drygt 25 kronor per liter idag.

– Läget är akut. Dieselpriset har ökat med 69 procent från 1 januari 2021 och närmar sig nu 25 kronor litern, vilket är en katastrof för de allra flesta av våra medlemmar. Många berättar att de inte vet hur de ska klara de ökade kostnaderna, sa Sveriges Åkeriföretags vd Rickard Gegö i ett uttalande i förra veckan.

Rickard Gegö Foto Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag efterfrågar nu en nedjustering av skatterna på drivmedel, för att minska pressen på branschen.

– Tyvärr är det inte bara kostnaden på drivmedel som har ökat utan även andra kostnader som hör till åkeriverksamheten. Jag har full förståelse för den oro som finns. Prisutvecklingen på drivmedel är en mycket större kris än pandemin för våra medlemmar, säger Rickard Gegö.  

Prisutvecklingen på drivmedel är en mycket större kris än pandemin för våra medlemmar

Skenande olje- och HVO-priser

Sedan kriget i Ukraina bröt ut för två veckor sedan så har världsmarknadspriset på olja skenat, vilket driver drivmedelspriserna uppåt. Oljepriset ligger nu på drygt 132 dollar per fat, och är det högsta i världen sedan den senaste pristoppen 2008. Ryssland är en stor olje- och gasproducent och eftersom länder och företag i väst slutar att köpa rysk olja – nu senast USA – kommer priserna troligtvis fortsätta stiga då utbudet på den globala marknaden minskar.

Även priset på HVO100 stiger, delvis som en följd av att mer HVO genom reduktionsplikten blandas in i den vanliga dieseln, delvis beroende på det minskade utbudet av olja genom sanktionerna mot Ryssland, som även ökar efterfrågan på HVO. Literpriset för HVO 100 ökade vid årsskiftet då reduktionsplikten skärptes med 6 kronor per liter, till drygt 30 kronor per liter, en siffra som nu stigit till ca 31 kronor per liter på bemannade mackar. Östeuropa är även en stor producent av HVO, vilket kan bidra till prisökningen.

– Våra bränslekostnader för februari 2021 låg på 800 000 kronor, för februari i år landade notan på 1,2 miljoner, för ungefär samma transportarbete. Det är en ökning med 50 procent på bara ett år, berättar Martin Stjernström, grundare och transportchef på det Malmöbaserade livsmedelsåkeriet Nordanå Transport.

Martin Stjernström. Foto Nordanå

Nordanå har omkring 35 bilar, och kör sedan drygt två år enbart på förnyelsebart bränsle, främst på biodiesel i form av HVO100 och RME/FAME men också på biogas.

– Tidigare har vi haft månadsavstämningar kring bränslepriset, har vi i princip dagliga avstämningar, eftersom priserna höjs hela tiden. Det är helt klart en problematisk utveckling, vi närmar oss en transportkostnad på 200 kronor milen nu, fortsätter det här kommer att påverka hela transportbranschen, fraktpriserna och i slutänden vad och hur långt man kommer att transportera varor, säger Martin Stjernström.

Han tror också att en del flöden kan flyttas över till tåg på grund av utvecklingen.

– Vi har bland annat en tåglösning för Carlsberg till Norge, där vi ser ett ökat intresse. Men samtidigt har tåget långa ledtider, det är inte bara att flytta över volymer från en dag till en annan.

Förståelse från kunderna

Hittills har Nordanå kunnat ta ut det mesta av de ökade kostnaderna på kunderna.

– De flesta av våra transportavtal har månadskompensationer för bränslekostnader, så att vi kan justera priserna vartefter. Sen är ju livsmedel en sån typ av gods som måste fram, så än så länge har våra kunder förståelse för situationen.

Varorna måste fram och transportbehovet kvarstår, vilket gör att det trots höga bränslepriser, och chaufförsbrist, ändå är något av “transportörernas marknad”, menar Martin Stjernström.

– Det är svårare att få till transporterna som behövs. Vi får förfrågningar hela tiden från andra åkerier om vi har kapacitet och bilar att låna ut.

EUs nya mobilitetspaket, med skärpta regler för bl a utstationering, har också gjort att bristen på chaufförer ökar. Även kriget i Ukraina skapar oro för växande chaufförsbrist i Europa. Nordanå har också satsat på schyssta villkor för personalen, med svenska kollektivavtalslöner och främst regional trafik, med rutter som fungerar med privatlivet.

– Vi tycker att man ska kunna kombinera chaufförsyrket med ett familjeliv, och kunna hämta och lämna på förskola och träffa sin familj varje dag. Det gör att vi har förhållandevis enkelt att hitta chaufförer, att vi fått rykte om oss att vi är en schysst arbetsgivare. Men chaufförsbristen är ett stort problem för hela branschen globalt, säger Martin Stjernström.

Av Hilda Hultén