Skenande hyror för logistikfastigheter

Under 2022 steg hyrorna på logistikfastigheter med hela 30 procent globalt, enligt logistikfastighetsaktören Prologis årliga hyresindexundersökning. I Europa låg ökningen på 15 procent, och vakansgraden är nu nere på rekordlåga 2,6 procent. “Efterfrågan på logistikytor väntas sjunka något under 2023, men är fortsatt hög, särskilt i stadsnära lägen” säger Prologis forskningschef Eva van der Plujim Kok. 

I februari presenterade Prologis Research sin årliga hyresindexundersökning som följer och analyserar den globala hyresutvecklingen på logistikfastigheter. Årets rapport visar att hyrorna för logistikfastigheter rusade under 2022 och steg med hela 30 procent globalt, en rejäl ökning mot den tidigare rekordökningen på 17 procent under 2021, och den största ökningen sedan Prologis började föra statistik på hyresnivåer 2007.

Mest steg hyrorna i USA, där Prologis noterar hyresökningar på 34 procent under 2022, medan länder som Kina och Japan hade ytterst små hyresökningar under året. I Europa steg hyrorna med 15 procent under 2022, vilket även det är ett rekord. 

Eva van der Plujim-kok. Foto Prologis

– Vi kan se att våra kunder fortsätter att prioritera flexibilitet framför risken att ha för lite i lager. Efterfrågan på lager styrs av strukturella faktorer som e-handelstillväxten, ökad regionalisering av produktion och försörjning och generellt ökade lagerbehov. Detta i kombination med bristen på lagerytor driver kunderna att fatta snabba beslut för att säkra ytor i bra lägen, där lagerbristen är stor idag, kommenterar Eva van der Plujim-kok, chef för forskning och strategi på Prologis Europe. 

Hyresutveckling för logistikfastigheter 2022:
• Globalt: 30 %
• USA/Kanada: 34 %
• Europa: 15 %

Källa: Prologis Rent index paper 2022 (PDF)

Stigande byggkostnader

Även byggkostnaderna fortsatte stiga under 2022, drivet av materialbrist, störda försörjningskedjor, orolig arbetsmarknad och hög inflation. På två år (oktober 2020 till oktober 2022) har byggkostnaderna stigit med 39 procent i USA och 35 procent i Europa enligt Prologis statistik. 

Stigande byggkostnader, i kombination med allt dyrare mark, har bidragit till att fastighetsägarna höjt hyrorna för nybyggda logistikfastigheter.

– Trycket på försörjningskedjorna börjar lätta, vilket återspeglas i att materialkostnaderna stabiliseras på vissa marknader och sjunker på andra. Den förväntade nedgången i materialkostnader och markpriser under 2023 vägs dock upp av stigande avkastningskrav, vilket kräver högre hyror för att motivera risken med fastighetsutveckling, säger Eva van der Plujim-kok.  

Rekordlåga vakansgrader

Vid årsskiftet 2022 låg vakansgraden strax över marknadens rekordlåga 2,6 procent. För Prologis är vakansgraden vid årsskiftet 2022 ännu lägre: 1,3 procent. Nyutvecklingen av logistik avtog under 2022 och färre färdigställda logistikfastigheter väntas sammanfalla med en minskande efterfrågan, vilket gör att Prologis spår att vakansgranden för logistik endast kommer att stiga måttligt under 2023. 

– Marknaden är fortsatt underförsörjd på lager i topplägen, inte minst i Europa, så behovet håller i sig, kommenterar Eva van der Plujim-kok. 

Av Hilda Hultén