Skogsbolag logistiksatsar i Hargs hamn

Sveaskog och Mellanskog har gemensamt investerat i ett nytt fjärrmätningssystem i Hargs hamn vid Upplandskusten.
– Långdistanslogistik ger oss möjlighet att skapa ökad flexibilitet på marknaden, och då behövs effektivare mätning, säger Roger Johansson, marknadschef för marknadsområde Syd i Sveaskog, i ett pressmeddelande.

Det nya systemet, en så kallad fotowebb, gör det möjligt att på distans mäta den skogsråvara som ska skeppas ut från hamnen. Den sammanlagda investeringen är på omkring en miljon kronor.

– Satsningen i Hargs hamn ger våra medlemmar möjlighet att få avsättning på en ännu större marknad, det är ett viktigt steg när vi rustar för att möta framtidens utmaningar kommenterar Ann-Britt Asplund, logistikansvarig på Mellanskog.

Fotomätning för effektivare logistik

Fjärrmätning har blivit allt viktigare inom massavedsmätningen de senaste åren. Fotowebben i Hargs hamn öppnar upp för mätning även av grövre timmer. Praktiskt fungerar den på så sätt att timmerbilarna stannar till och anmäler sin ankomst, varefter lasten fotograferas och mäts av personal på någon av Biometrias fjärrmätningscentraler som finns i Sundsvall, Varberg och Östersund.

Roger Johansson. Foto Sveaskog.

– Det är en investering som förbättrar kapaciteten och kundnyttan genom att leveranserna blir mer effektiva. Nu kan förarna komma vilken tid på dygnet som helst. Våra leveranser till hamnen blir mer flexibla, vilket gör det lättare att ha rätt volym på plats då en båt ska lastas. Miljöaspekten är också viktig. Det genererar mindre CO2-utsläpp att flytta stora volymer med båt eller tåg än via lastbil, kommenterar Roger Johansson.

Utskeppning efter stormen Alfrida

Utskeppningen av virke från Hargs hamn tog fart 2019, efter Alfrida-stormen som drabbade många skogsägare hårt. Det ställde krav på nya samarbeten och affärslösningar för att rädda stora virkesvärden från att gå förlorade. Genom denna investering förstärks och utvecklas hamnens betydelse som knutpunkt för långdistanslogistik i regionen, inte bara i krislägen utan på permanent basis.

– Alla vägar som vi kan nyttja för att förflytta volymer till den plats där de betalar sig bäst på totalen, både ekonomiskt och miljömässigt, ger oss ett bättre läge. Det gynnar även våra kunder när vi flyttar fram våra positioner inom logistik, kommenterar Roger Johansson.

Flera företag i skogsindustrin har intressen i hamnen, och några har redan skrivit avtal om att få nyttja den nya mätriggen.

– Jag är glad att vi tillsammans har kunnat nyttja våra styrkor och förmågor inom affärer och logistik på ett sätt som tydligt gynnar skogsägarna i Mellansverige, kommenterar Ann-Britt Asplund.