Skövde flygplats läggs ned – gör plats för batterifabrik

Skövde kommun förbereder en nedläggning av Skövde flygplats redan 2022, för att göra plats för stora industrietableringar. Bland annat hoppas man vinna Northvolt och Volvo Cars nya batterifabrik, enligt uppgifter till Mariestadstidningen.

Skövde kommun föreslås avveckla Skövde flygplats till förmån för kommande industrietableringar. Beslutet om att lägga förslaget togs vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 augusti. Nu går förslaget vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiga för beslut.  

– Det här är något som har kommit fram i en intensiv process där vi kan konstatera att vår enda möjlighet att erbjuda mark för större etableringar är att avveckla flygplatsen, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Katarina Jonsson. Foto Skövde kommun

– Skövde har historiskt varit en stark aktör inom tillverkningsindustrin och det vill vi fortsätta att vara även framåt. I den industriella omställning som sker så är det här nödvändigt för att kommunen ska vara förberedd för att attrahera nya arbetstillfällen.

Skövde och Skaraborg har enligt kommunen ett attraktivt logistikläge och en unik tillgång till efterfrågad kompetens. Etableringsintresset är stort för större områden än vad Skövde i dagsläget kan erbjuda, menar man.

– Det finns redan idag ett intresse för att etablera sig i Skövde vilket skulle innebära många nya arbetstillfällen. Skövde har idag inte möjligheten att möta upp det intresset, säger Katarina Jonsson.

Enda markalternativet

Området där flygplatsen idag ligger lämpar sig väl för att ställa om till industrimark och utgör det enda alternativ som Skövde har för att möjliggöra den här typen av utveckling. Söderut hindrar militärens riksintresse utbyggnad, och västerut är det riksintresse natur och Billingens berg. Topografin hindrar planering av större sammanhängande plana fastigheter i önskade lägen. Utöver den geografiska placeringen är flygplatsområdet även redan detaljplanerat, vilket medför möjligheter att snabbare ställa i ordning det för att kunna erbjuda etablering och därmed stärka kommunens tillväxt.

Förslaget måste först klubbas av kommunfullmäktige, men eftersom alla partier enligt kommunledningen är överens pekar det mesta på att beslutet blir en formalitet.

Planen är att flygplatsen ska vara helt avvecklad sista juni 2022. Enligt Mariestadstidningen pekar mycket på att det är Volvo Cars och Northvolts planerade utvecklingsanläggning eller nya batterifabrik som kommunen hoppas vinna.

”Skövde kommun vill få hit Volvo Cars och Northvolt för att de ska bygga sin batterifabrik eller en utvecklingsanläggning i Skövde. Den mark som krävs för det finns inte på annat håll i kommunen” skriver Mariestadstidningen.
Kommunen har dock inte fått någon direkt förfrågan från bolagen.
– Nej, det har vi inte. Men det pågår sedan ett halvår tillbaka väldigt stora investeringsprocesser i Sverige
och Europa, bland annat gällande batterifabriker, och även andra investeringar som kräver stor mark och ger många arbetstillfällen, säger Ramona Nilsson, näringslivschef i Skövde kommun till Mariestadstidningen.

En annan sådan kommande etablering är Lidl som planerar ett fjärde centrallager i Göteborgsregionen, med ett markbehov på 175 000–200 000 kvm, enligt uppgifter till Dagens Logistik. Behovet av etableringsmark växer, vilket inte minst syns på byggstatistiken, där 34 större logistikfastigheter på totalt närmare 1,2 miljoner kvadratmeter planeras färdigställas under 2022, enligt Dagens Logistiks senaste statistik.

Av Hilda Hultén