Slättö säljer Mälardalsfastigheter till SLP – blir delägare

Slättö säljer elva logistikfastigheter under sitt logistikfastighetsbolag Evolv, till SLP – som man samtidigt blir delägare till. SLP ökar genomförvärvet närvaron i Stockholmsregionen och Mälardalen.

– Detta ger oss ett starkt utgångsläge för vidare expansion i regionen, kommenterar Peter Strand, vd på SLP.

Slättö meddelar idag att man sålt en portfölj, utvecklad av Slättös logistikfastighetsbolag Evolv, bestående av 11 fastigheter på sammanlagt 41 000 kvm, i Stockholm, Mälardalen och Norrköping, med god tillgänglighet för last mile-distribution. En del av köpeskillingen erhålls i aktier, vilket gör Slättö till en minoritetsägare av SLP efter transaktionen.

– Det känns mycket bra att det blev SLP som förvärvar den här delen av Evolvs fastighetsportfölj. Det är attraktiva fastigheter som passar bra in i SLP:s fortsatta satsning i Stockholm och Mälardalen, kommenterar Lars Axelsson, vd på Evolv Fastigheter, i ett pressmeddelande.

– Det är dessutom mycket positivt att vi fått möjlighet att gå in som delägare i SLP. Det ger oss möjlighet att vara del av ett av de snabbast växande bolagen i segmentet där vi dessutom har stort förtroende för både ledning och tillväxtstrategi, tillägger Johan Karlsson, ordförande på Evolv Fastigheter.

Byggnaderna är i stort sett fullt uthyrda med en återstående hyrestid om drygt 5 år och innehåller ett flertal nyproducerade byggnader. Merparten av hyresintäkterna kommer från ett tiotal nyckelhyresgäster.

– Vi har tidigare kommunicerat att vi planerar för en ökad närvaro i Stockholm och Mälardalen. Ett första steg i den satsningen var den nyligen gjorda rekryteringen av Jesper Carlsöö och Jerker Holmgren från Corem. Det är därför väldigt glädjande att vi redan har lyckats förvärva en mycket väldisponerad fastighetsportfölj med bra logistikfastigheter och stabila kassaflöden. Det ger oss ett starkt utgångsläge för vidare expansion i regionen, kommenterar Peter Strand, vd på SLP.

“Framgångsrik exit”

Fem av de avyttrade fastigheterna har designats och utvecklats av Evolv under de tre senaste åren. Energieffektivisering har varit centralt och flera byggnader har utrustats med solpaneler.

– Vi är stolta över att ha skapat denna portfölj genom förvärv, utveckling och aktiv förvaltning, samt över att nu slutligen genomföra en framgångsrik exit. Den här transaktionen blir ett kvitto på vår kompetens inom value add-strategin och levererar en god avkastning till våra investerare. Eftersom hyresgästrelationer är helt centralt i vår affärsmodell är vi glada att kunna lämna över dessa fastigheter till teamet på SLP som vi vet delar vårt långsiktiga perspektiv och konkreta arbetsmetod. Vi ser fram emot att följa SLP som minoritetsägare, kommenterar Lars Axelsson.

Efter försäljningen har Evolv drygt 30 fastigheter under förvaltning. Därtill innehåller portföljen projektfastigheter omfattande över 400 000 kvadratmeter befintliga och förväntade framtida byggrätter med ett färdigutvecklat värde om över 5 miljarder kronor. Projektfastigheterna inkluderar bland annat Klinga Logistikpark och Herstaberg Logistic Hub i Norrköping.

JLL var rådgivare till Slättö i transaktionen.

Av Klara Eriksson