SLP anställer nya medarbetare

Swedish Logistic Property, SLP, har anställt Matilda Olsson som ansvarig för business controlling och Pernilla Årzén som ekonomisk förvaltare. Båda har tillträtt sina nya tjänster.

– Vi är mycket glada över att knyta Matilda och Pernilla till bolaget. Genom att förstärka bolaget med deras kompetens och erfarenhet kommer vi att kunna fortsätta växa som bolag i den takt vi önskar, säger Peter Strand, VD på SLP.

Matilda Olsson har tidigare arbetat på AddPro och EY (Ernst & Young) som managementkonsult. Hon har god erfarenhet av verksamhetsutveckling med fokus mot utveckling av processer och ekonomifunktioner och har arbetat med flera fastighetsbolag, bland annat Victoria Park.

Pernilla Årzén kommer senast från Lantmännen Fastigheter där hon har arbetat som förvaltningsassistent. Pernilla har tidigare även varit anställd på Tribona och Catena Fastigheter.