SLP bygger ny logistik i Landskrona

Logistikfastighetsaktören SLP har förvärvat logistikmark i Landskrona. På fastigheten Pedalen 21 kommer en logistikfastighet byggas med uthyrningsbar yta om ca 3 500 kvm.

Pedalen 21 är i förväg fullt uthyrd till Saxtorp Svamp, som tecknat ett tolvårigt hyresavtal med en årshyra om ca 3,1 miljoner kronor. Inflyttning beräknas ske vid årsskiftet 2023/2024.

– SLP fotsätter att växa i Landskrona, ett av södra Sveriges starka logistiklägen, med direkt närhet till bland annat E6. Vi beräknar kunna färdigställa fastigheten vid kommande årsskifte. Vi ser fram emot att välkomna vår hyresgäst till sina nya lokaler, kommenterar Peter Strand, vd för SLP.

Fastigheten kommer möta kraven enligt standarden Miljöbyggnad Silver och kommer utrustas med solceller, med en installerad effekt om 300 kW.

– Sedan verksamheten startade för 20 år sedan har vi sett en ökande efterfrågan på våra färska svampar. Nu tar vi ett viktigt steg för att nå ut till fler och i detta arbete har SLP varit en lyhörd och intresserad part som förstår vårt behov av effektiv logistik. SLP delar även vårt mål att minska beroendet av fossila bränslen. Det har varit en smidig och snabb process och vi ser fram emot att flytta in vid årsskiftet, kommenterar Rikard Pedersen, vd för Saxtorp Svamp.