SLP bygger ut i Helsingborg

Logistikfastighetsbolaget SLP bygger ut fastigheten Ackumulatorn 1 i Helsingborg för en av sina hyresgäster. Byggnaden som idag består av 15 600 kvm byggs ut med 3 000 kvm, varav 2 500 kvm blir kyld yta. Samtidigt förlängs hyresavtalet med 10 år.

SLP förvärvade fastigheten Ackumulatorn 1 i Helsingborg i december 2022. Sedan dess har man genomfört flera åtgärder för att öka driftsnettot, bland annat investeringar i ny ventilation, elbilsladdare och solceller. Den nuvarande byggnaden på fastigheten, som är fullt uthyrd, uppgår till 15 600 kvm där merparten hyrs av två hyresgäster.

Nu kommer delar av en byggrätt på fastigheten nyttjas för en tillbyggnad för en av hyresgästerna. Byggnaden kommer utökas med 3 000 kvm, varav 2 500 kvm kyld yta och 500 kvm kontor. I samband med tillbyggnaden byggs även befintlig kyld yta om vilket kommer sänka driftskostnaderna för SLP.

– Vi är mycket nöjda med den förädlingsresa vi gjort såhär långt med denna fastighet. Dessutom finns ytterligare byggrätt kvar att växa vidare på. Vår affärsidé bygger på att skapa värdetillväxt genom löpande förädling av logistikfastigheter i Sveriges mest attraktiva logistikpunkter. Förädlingen leder även till hållbara tillgångar med hållbar finansiering och optimerat driftsnetto, kommenterar Tommy Åstrand, vd för SLP.

Projektet kommer genomföras i etapper och beräknas vara slutfört i april 2026. Den totala investeringen uppgår till ca 65 miljoner kronor. Utöver avtal om tillbyggnaden så förlängs hyresgästens hyresavtal med 10 år från maj 2025 till en ny årshyra om 7,5 miljoner kronor. För SLP beräknas hyresökningen i kombination med lägre fastighetskostnader ge en förbättring av driftsnettot på ca 5,5 miljoner kronor per år. Avtalet är villkorat att bygglov erhålls.