SLP certifierar första fastigheterna enligt Miljöbyggnad iDrift

Fastighetsbolaget Swedish Logistic Property har certifierat sina första fastigheter enligt Sweden Green Building Councils (SBGC) system “Miljöbyggnad iDrift”, för icke nybyggda fastigheter.

SLP erhöll idag certifiering för Miljöbyggnad iDrift nivå Silver för två av sina fastigheter i Malmö: Ventilen 5 och Segeholm 10. Fastighetsbolaget har idag sitt huvudkontor på Segeholm 10 som moderniserats med bland annat modern LED-belysning och nytt ventilationssystem. Ventilen 5 byggdes ut 2020 och utbyggnaden försågs då även den med LED-belysning.

– Detta är första steget mot att nå vårt mål att ha 50 procent certifierad uthyrningsbar yta till år 2025. Framåt kommer vi att skala upp arbetet, som är en del i att minska våra driftkostnader samtidigt som vi bidrar till att Sverige kan nå sina klimatmål, kommenterar Viktoria Wöhl, ansvarig för SLPs miljö- och hållbarhetsarbete.

Certifieringen har utvecklats av SGBC och lanserades 2020. Fastigheterna som nu moderniserats har fem hyresgäster och en total uthyrningsbar yta om 17 000 kvm.

– Certifiering i Miljöbyggnad iDrift är en kvalitetsstämpel och ger oss som fastighetsägare möjlighet att lättare attrahera hyresgäster, erhålla lägre finansieringskostnader och därmed högre fastighetsvärden, kommenterar Peter Strand, vd för SLP.