SLP fortsätter shoppa logistik

SLP har tidigare gjort ett antal förvärv av lager- och logistikfastigheter i Nässjö. Nu utökas portföljen med ännu en fastighet i Nässjö, med en uthyrningsbar yta om cirka 15 000 kvm.

Hyresgäster i fastigheten är Office, Riksbyggen och Privab. SLP äger därmed totalt över 90 000 kvm i Nässjö.

– Vi har sedan våra första förvärv i Nässjö fått flera intressanta förfrågningar om att utöka vår portfölj på orten och nu väljer vi att förvärva ännu en fastighet med ett bra läge och en stor utvecklingspotential. Dessutom är den belägen precis intill en av de fastigheter vi redan äger, vilket är värdefullt förvaltningsmässigt, kommenterar Peter Strand som är styrelseordförande i SLP.

Claes Johansson, Nässjö Näringsliv och Christian Berglund, SLP. Foto SLP.

– Vi är mycket glada över att SLP har valt att satsa så tydligt på Nässjö. Det möjliggör för nya etableringar i staden och skapar även goda utvecklingsmöjligheter för redan befintliga Nässjöbolag, kommenterar Claes Johansson, vd på Nässjö Näringsliv.