SLP köper logistik i Viared

Fastighetsbolaget SLP har förvärvat och tillträtt en fastighet om 19 000 kvm i Viared Logistikpark i Borås. I dagsläget finns en fullt uthyrd anläggning på 7 200 kvm och utrymme för ytterligare byggnation.

Fastigheten Stormen 1 i Viared består av 19 000 kvm yta, där man 2017 byggde en anläggning på 7 200 kvm som är fullt uthyrd till e-handelsgruppen AMA Group. Fastighetens tillåtna exploateringsgrad ligger på 70 procent, så där finns god potential för ytterligare byggnation. Säljare är Artmax.

– Vi är glada över att kunna genomföra detta förvärv på en för oss prioriterad ort där vi redan äger fyra andra fastigheter vilket gör det mycket förvaltningseffektivt. Fastigheten, som är förädlingsbar, kommer miljöcertifieras och planeras att förses med solceller helt enligt vår hållbarhetsstrategi, kommenterar Tommy Åstrand, vd för SLP.

Hyresavtalet med AMA Group är ett fullt indexerat triple net-avtal som löper på drygt 5 år. Det årliga hyresvärdet uppgår till 5,9 miljoner kronor. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 79 miljoner kronor.