SLP förvärvar Emotion Logistics lager på Stigamo

I juli meddelade TPL-aren Emotion Logistics AB att man fördubblar sina lagerytor på Stigamo, Jönköping. Nu köper SLP fastigheten, där utbyggnaden pågår, från Tosito, som samtidigt blir minoritetsägare i SLP.

TPL-aren Emotion Logistics AB expanderar och utökar sitt nuvarande lager med ca 11 000 kvm, till totalt ca 22 000 kvm, en utbyggnaden som ska stå färdig i april 2022.

Nu meddelar SLP att man förvärvar den snart färdiga fastigheten från Tosito, som samtidigt blir minoritetsägare i växande logistikfastighetsbolaget SLP. Underliggande fastighetsvärde uppgår till ca 251 mkr och fastigheten genererar ett hyresvärde om 13,7 mkr.

– SLP stärker ytterligare sin position i Jönköping och vi får genom förvärvet ännu en modern logistikanläggning på attraktivt läge i vår portfölj. Fastigheten uppförs med miljöcertifiering, väl i linje med vårt långsiktiga hållbarhetsarbete inom koncernen, kommenterar Peter Strand, vd i SLP.

Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om ca 21 800 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd där merparten av ytan hyrs av Emotion Logistics AB med en hyrestid om dryga 7 år.

– Efter en mycket effektiv försäljningsprocess ser vi fram emot att gå in som delägare i SLP. Vi har imponerats av den tillväxtresa bolaget har gjort och har stora förhoppningar på bolagets kommande utveckling”, säger Tommy Fritz, VD på Tosito.

JLL har varit rådgivare till SLP i transaktionen.