SLP förvärvar Hässleholmsfastighet – Bergendahls blir ny delägare

Malmöbolaget SLP håller fortsatt högt tempo och har förvärvat Bergendahls huvudkontor och centrallager i Hässleholm. Bergendals blir samtidigt ny delägare i SLP.

Bergendahls driver bland annat parti- och dagligvaruhandel genom butikskedjan City Gross. Bergendahls jobbar ser över sina omkostnader, och meddelade nyligen stängningen av sitt lager i Tumba, med flytt av verksamheten till just centrallagret i Hässleholm.

SLPs förvärv omfattar en fastighetsarea om 162 000 kvm och en uthyrningsbar yta om cirka 50 000 kvm. I samband med transaktionen ingår Bergendahls ett 15-årigt hyresavtal gällande samtliga ytor. Förvärvet tillträds den 30 juni 2020.

– SLP:s förvärv av Bergendahls huvudkontor och centrallager följer vår förvärvsstrategi. Det är en bra belägen fastighet med goda utbyggnads- och utvecklingsmöjligheter. Genom affären utökas SLP:s fastighetsbestånd kraftigt och vi får ett hyresavtal med en långsiktig och stabil hyresgäst. Affären påverkar vår totala hyresduration i bolaget på ett mycket positivt sätt och gör oss dessutom starka i ett segment av lager- och logistikmarknaden som vi tror mycket på framöver, är Peter Strand, styrelseordförande i SLPs, kommentar till affären.

Som en del av transaktionen genomförs en nyemission om 100 mkr till Bergendahl, som därigenom går in som ny delägare i SLP.

– Familjen Bergendahl får genom affären en möjlighet att gå in som delägare i ett intressant fastighetsbolag och ser fram emot att vara med på bolagets fortsatta tillväxtresa. Vi är övertygade om att SLP kommer att vara en utmärkt fastighetsägare till Bergendahls anläggning och ser även i den delen fram emot ett gott fortsatt samarbete, kommenterar Lars Ljungälv, koncernchef i Bergendahls.

SLP har sedan uppstarten haft fastighetsprofilerna Erik Selin, Peter Strand, Mikael Hofmann och Greg Dingizian som huvudägare. Ägarna väljer genom affären att utöka ägarkretsen genom att erbjuda Bergendahls en mindre ägarpost i bolaget. Peter Strand kommenterar:

– Sedan uppstarten av SLP har vi fått frågor från ett stort antal intressenter som vill vara med och investera i bolaget. Under uppstartsskedet har vi varit tydliga med att vi först vill bygga en stabil grund med den ursprungliga ägarkretsen. I samband med den aktuella affären har det känts helt rätt att utöka ägarkretsen med Bergendahls. Det är en stark och långsiktig ägare som kompletterar den befintliga ägarkretsen på ett bra sätt, fortsätter Peter Strand.