SLP förvärvar logistikfastighet på Viared

Fastighetsbolaget SLP har förvärvat och tillträtt en logistikfastighet med uthyrningsbar yta om 3 700 kvm i Viared, Borås. Fastigheten är fullt uthyrd till Overhead Conveyor System.

I fredags förvärvade SLP fastigheten Stormen 4 i Borås kommun. På fastigheten finns en logistikbyggnad, färdigställd under 2020, med en total uthyrningsbar yta om 3 700 kvm. Overhead Conveyor System hyr hela fastigheten till och med den 31 december 2025. Till fastigheten finns också en outnyttjad byggrätt om ca 1 500 kvm.

– Logistikområdet Viared är en viktig del i Sveriges infrastruktur. Med dagens förvärv har SLP tre fastigheter på Viared och vi ser goda möjligheter att växa i regionen. Fastigheten Stormen 4 ligger i nära anslutning till riksväg 40 och är nyligen uppförd, har flexibel användning och god miljöprofil, kommenterar Peter Strand, vd för SLP.

SLP förvärvade fastigheten genom en bolagsaffär. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 52 miljoner kronor och fastighetens hyresvärde uppgår till ca 3,1 miljoner kronor.