SLP köper kyl-och fryslager i Helsingborg

Swedish Logistic property har genom en bolagsaffär förvärvat Klimat Transport & Logistiks kyl- och fryslager på 7000 kvm på Långeberga, Helsingborg. Ytterligare 7000 kvm kan byggas på fastigheten.

Fastigheten är belägen direkt intill Icas centrallager på Långeberga i Helsingborg, är förhållandevis nybyggd och innehåller fullt uthyrda kyl- och fryslager med tillhörande kontors- och personalytor. Hyresgäst är Klimat Transport & Logistik, som är en del av Tempcon Group.

– Klimat Transport & Logistik ingår i Tempcon Group och är ett av våra innovativa och entreprenörsdrivna företag som är specialister på temperaturkontrollerad logistik. I SLP har vi hittat en hyresvärd som står för samma värden och som på ett bra sätt kan svara upp mot de krav vi ställer på våra lokaler, vilket känns fantastiskt bra och tryggt för framtiden, kommenterar Mats Söderström, vd på Klimat Transport & Logistik AB.

Den genomsnittliga hyresdurationen på uthyrningen överstiger 10 år. Den uthyrningsbara utan uppgår till 6 911 kvm och därutöver kan ytterligare 7000 kvm byggas på fastigheten.

Logistikanläggningen har en tydlig miljöprofil genom en stor solcellsanläggning som är uppförd på byggnadens tak.

– Vi är mycket nöjda över att kunna göra ännu ett bra förvärv i Helsingborg. Det är extra roligt att se att den tidigare fastighetsägaren och hyresgästen har prioriterat att bygga solceller på byggnadens tak. Det ger fastigheten en tydlig grön profil, vilket ligger väl i linje med de hållbarhetsmål som SLP arbetar utifrån när det gäller miljömässigt hållbar utveckling av våra fastigheter. Vi ser såklart fram emot att nu få fortsätta detta arbete med en vidareutveckling av fastigheten tillsammans med hyresgästen, kommenterar Peter Strand, vd för SLP.