SLP köper logistik av Evolv

Under gårdagen förvärvade och tillträdde logistikfastighetsbolaget SLP två fullt uthyrda fastigheter i Malmö och Helsingborg från Slättö-ägda Evolv. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 18 500 kvm och det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 317 miljoner kronor.

SLP förvärvade och tillträdde igår två fullt uthyrda fastigheter. I Malmö förvärvades Flygledaren 6, som hyrs av kosmetikkedjan Isadora med ett 10-årigt hyresavtal. I Helsingborg förvärvades Åstorp Hyllinge 36:275, som hyrs av Sydfrys, del av Tempcon-gruppen, med ett 15-årigt hyresavtal. Tempcon är sedan tidigare hyresgäst hos SLP. Säljare är Evolv.

– Affären kompletterar nuvarande fastighetsportfölj och stärker våra nyckeltal genom långa och fullt indexerade hyresavtal, samtidigt som vi växer med befintlig hyresgäst med nya etableringar där vi redan är lokalt starka. Båda fastigheterna, som är fullt uthyrda, ska framöver utrustas med solceller och miljöcertifieras vilket ligger helt i linje med vår hållbarhetsstrategi, kommenterar Tommy Åstrand, vd för SLP.

Hyresavtalen är av triple net-karaktär och fullt indexerade med ett totalt årligt hyresvärde om ca 21 miljoner kronor.