SLP säljer av två fastigheter till K-fastigheter

Swedish Logistic Property avyttrar två stadsnära fastigheter i Malmö ur Norama-affären för att renodla portföljen. Köpare är K-Fastigheter, och tillträdet sker i mars.

Fastigheterna förvärvades som en del av den portfölj med 25 fastigheter i Helsingborg och Malmö som SLP förvärvade från Norama för 1.1 miljarder SEK i december 2020. SLP planerade redan i samband med förvärvet för en avyttring av de aktuella fastigheterna.
– De är belägna i stadsnära läge på adresser som vi inte ser som långsiktiga lager- och logistiklägen. Vi är därför glada över att ytterligare kunna renodla vår fastighetsportfölj och istället kunna fokusera på fortsatt snabb tillväxt inom de geografiska lägen vi långsiktigt tror på, kommenterar SLPs vd Peter Strand.
Transaktionen görs i bolagsform. Tillträde är planerat till den 1 mars 2021. SLP grundades 2019 med fokus på lager- och logistikfastigheter. Bolaget har gjort flera förvärv under de senaste två åren och beståndet omfattar nu en uthyrningsbar yta om cirka 410 000 kvm.