SLP storhandlar logistik

Swedish Logistic Property, SLP, köper 25 lager- och logistikfastigheter i Malmö och Helsingborg av Norama Real Estate för ca 1,1 miljarder SEK.

Beståndet omfattar 17 fastigheter runt Malmö och 8 fastigheter runt Helsingborg, med en total yta på 121 000 kvm. Efter förvärvet har SLP, som startades 2019, omkring 360 000 kvm logistikytor i sitt bestånd.

– Genom förvärvet tar vi ytterligare ett kliv i SLPs tillväxtresa. Vi stärker markant vår närvaro och position på den skånska marknaden och får betydande innehav på viktiga geografiska lägen i regionen”, kommenterar Peter Strand, styrelseordförande och nu tillträdande vd på SLP.

I beståndet finns en vakansgrad på runt 12 procent plus ett antal byggrätter, vilket medför en betydande potential. Hyresgäster i beståndet är bland annat PostPac och Still, och hyresavtalen löper i snitt på 3,5 år. Tillträdet planeras till den 30 december 2020.

Norama avvecklas – säljer ut allt

Affären görs som en del av avvecklingen av Norama Real Estates a fastighetsbestånd, med totalt 49 fastigheter. Övriga fastigheter köper Brinova, samt ett joint venture-bolag mellan Brinova och SLP, en portfölj som i sin tur överlåtits vidare till Emilshus. SLPs förvärv, JV-bolagets förvärv och Brinovas förvärv är villkorade av att samtliga nämnda transaktioner genomförs.