SLP tecknar sjuårigt hyresavtal i Ängelholm

Swedish Logistic Property, SLP, tecknar ett nytt avtal med den befintliga hyresgästen Valbo Kem, som i och med det nya avtalet expanderar sina förhyrda ytor till cirka 3 700 kvm.

Det är den befintliga hyresgästen Valbo Kem AB som expanderar och utökar sina förhyrda ytor i Ängelholm och därmed tecknar ett nytt sjuårigt avtal med SLP. Det nya avtalet omfattar en yta om cirka 3 700 kvm i fastigheten Förmannen 1. Fastighetsbolaget har också, tillsammans med hyresgästen, bestämt att installera LED-belysning i hela lokalen för att minska miljöpåverkan och sänka kostnaden.

– Vi har tillsammans med vår nya fastighetsägare kunnat föra en mycket konstruktiv dialog rörande vårt ökade lokalbehov i Ängeholm. SLPs lyhördhet och snabbhet gjorde det enkelt för oss välja att fortsätta vår expansion i Ängelholm, kommenterar Cemal Karatas, vd för Valbo Kem.

Fastigheten är en av de lager- och logistikfastigheter som bolaget förvärvade när Norama avyttrade sina fastigheter i december 2020. Sedan årsskiftet har bolaget gjort flera uthyrningar i beståndet till både befintliga och nya hyresgäster.

– Att kunna hjälpa en befintlig hyresgäst i sin tillväxtresa är alltid tillfredsställande, särskilt när vi så kort tid efter vårt förvärv av en fastighet har kunnat hitta synergier. När vi dessutom kan möjliggöra expansionen inom befintliga ytor lyckas vi visa på vår styrka att kontinuerligt utveckla och förädla vårt fastighetsbestånd. På så sätt skapar vi kontinuerligt nya värden för både SLP och våra hyresgäster, kommenterar Peter Strand, vd för SLP.