Smooth – samlastning som lönar sig

Samlastning leder ofta till färre transporter lokalt i ett område – men inte säkert i transportsystemet som helhet. Det här vill nya innovationsprojektet Smooth råda bot på – genom ett digitalt verktyg som ringar in de transporter som är ineffektiva. 

Smakprov ur LTS Rapport – utkommer med Dagens Logistik magasin v 40

Samlastning i form av till exempel kommunal samdistribution, bygglogistikcenter och samlastningsprojekt för att minska trafik i innerstadsområden, är omdebatterad. Kritiker påpekar att förbättrad resurseffektivitet inte automatiskt leder till en förbättrad transporteffektivitet.

– Det kan bli så att du lägger till en transport, men ingen av de andra faller bort, om de exempelvis ändå ska köra förbi den förskolan eller det äldreboendet. Då leder samdistributionen till färre transporter lokalt, men inte sett till transportsystemet som helhet, förklarar Cecilia Elb, projektledare för Smooth från Volvo Group Connected Solutions, som leder utvecklingen av koncernens uppkopplade tjänster och lösningar.

Smooths konsortium. Foto Volvo Group.

Hittar ineffektiva transporter

Det här vill projektet Smooth råda bot på – genom att ringa in de transporter som är ineffektiva och samlasta just dem. 

– En studie visar att 10 procent av transporterna in till Nordstan stod för två tredjedelar av godset. Fyllnadsgrad och hur mycket gods som levereras varierar alltså något oerhört, säger Cecila Elb. 

Stora transportörer som Postnord eller DHL har ofta god fyllnadsgrad och en optimerad rutt eftersom man har tillräckliga volymer. På samma sätt kan volymerna till en stor mottagare – som ett varuhus i ett köpcentrum – göra att transporten dit redan är effektiv, och att samlastning inte ger en ökad fyllnadsgrad.

– Men att samlasta de övriga 90 procenten av transporterna – de som alltså bara förflyttade en tredjedel av godset, skulle kunna reducera antalet godstransporter till innerstaden med 40 procent enligt våra beräkningar, förklarar Cecilia Elb. 

Kräver datadelning

Smooth-projektet är dels ett traditionellt samlastningsprojekt – där paket skickas på ett effektivare sätt till en hubb hos GLC utanför innerstaden för att samlastas och köras i större fordon till en hubb i Nordstan  – där de levereras ut till fots, med cykel eller eldrift. Dels ska man utveckla ett digitalt verktyg som avgör ifall en viss transport är värt att samlasta eller inte – vilket blir Volvos och Rise bidrag och som kräver att transportörerna delar viss data med systemet. 

– En annan viktig del i projektet, som Volvo, IVL och Trafikkontoret Göteborg, står för, är att just titta på vad som krävs för att aktörer ska dela den här informationen. Går det till exempel att skapa en affärsmodell som gör det lönsamt att dela data, eller krävs det någon typ av reglering?

Att logistikaktörer ska dela data för att effektivisera logistik är något det ofta talas om ur effektivitetssynpunkt, men som sällan sker eftersom det är komplicerat både av marknadsskäl och av juridiska skäl.

Cecilia Elb. Foto Volvo Group.

Öppen innovationsplattform

Det digitala verktyget, eller “systemet av system” som Volvo kallar det, ska ta in data från olika transportörer och en beslutsalgoritm får sedan bedöma vilket gods som bör samlastas eller inte. 

För att testa och demonstrera lösningar kommer projektet att etablera ett så kallat living lab där lösningar implementeras gradvis och skapar en öppen plattform för mer innovation och start-ups.

– Förhoppningen är att de lösningar vi tar fram i Smooth för innerstaden i Göteborg ska kunna spridas och tillämpas i samlastningsprojek i andra städer.

När pandemin slog till tog det inte lång tid innan Volvo permitterade en större del av personalen, och det har gjort att man tappat en del tid. 

– Vi har hamnat lite ur synk, men hoppas kunna komma i fatt. Målet är att åtminstone ha en fungerande prototyp till ett system under projekttiden.

Av Klara Eriksson

Vill du veta mer om Smooth? Lyssna på Cecilia Elb på Lindholmen Open Days nästa vecka! 

Om SMOOTh

SMOOTh står för System of systems for sustainable urban goods transports. Forskningsprojektet löper under tre år och genomförs med stöd från Vinnovaprogrammet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, FFI. Projektdeltagare är Volvokoncernen, IVL, RISE, Trafikkontoret i Göteborg, Nordstans Samfällighet, GLC, Best Transport, DHL, Velove, Pling Transport, och Trafikverket.