Snabb värdeökning för Logistris portfölj

Efterfrågan på fastigheter inom lättindustri och lager har ökat rejält den senaste tiden, med stigande priser som följd. Marknadens snabba förändringar ledde fastighetsbolaget Logistri Fastighets AB att göra en extra värdering av sin portfölj. Resultatet är en ökning på 7,6 procent.

Logistri äger 17 logistik- och lättindustrifastigheter i Stockholm, Göteborg, mellersta Sverige och södra Sverige, med en total yta på drygt 170 000 kvm.

Den 1 oktober gjorde bolaget en ny marknadsvärdering av sin fastighetsportfölj, som visade på ett totalt värde på 1 517 790 000 kronor. I marknadsvärderingen från sista december 2020 uppgår värdet till 1 410 300 000 kronor. Det innebär en orealiserad värdeförändring om 107 490 000 kronor (7,6 procent), vilket i sin tur skulle motsvara en värdeökning om 22 kronor per aktie.

Värderingen gjordes mot bakgrund av den markanta förändringen av marknadens avkastningskrav för både enskilda fastigheter och portföljer i fastighetssegmentet lättindustri/lager. Behovet av att redovisa ett mer aktuellt värde blev tydligt genom bolagets utvärderingar av potentiella tilläggsförvärv och löpande information om transaktioner i segmentet.

– Vi är inte överraskade av den utveckling av fastighetsvärdet som har skett sedan årsskiftet mot bakgrund av det stora intresse vi ser i marknaden för den typ av fastigheter som Logistri investerar i. Fortsatt bedömer vi att det finns goda möjligheter att göra nya lönsamma förvärv, men det gäller att vara omsorgsfull i val av affär, kommenterar Ulf Attebrant, vd för Logistri.

Värderingen utfördes av CBRE som även kommer värdera beståndet vid kommande årsskifte.