Södervidden bygger 45 000 kvm höglager i Helsingborg

Södervidden Fastigheter förvärvar 90 000 kvm byggklar mark i Åstorp utanför Helsingborg där E4 och E6 möts och planerar bygga en ny lager- och logistikfastighet.

Detaljplanen tillåter en byggnation av ca 45 000 kvm höglager i bästa möjliga logistik- och skyltläge varav en tredjedel planeras bli ca 20 m högt.

–Vi är glada över den här möjligheten i ett läge där Helsingborgsregionen klättrat upp som ett av de mest betydelsefulla logistiklägena i Sverige, säger Rudolf Tornerhjelm, styrelseordförande i Södervidden Fastigheter, i ett pressmeddelande.

Södervidden Fastigheter AB är baserat i Bjuvs kommun med fokus på utveckling och förvaltning av fastigheter i närområdet och drivs av Rudolf Tornerhjelm och Magnus Tornerhjelm.

Ett flertal aktörer har visat intresse och hälften av ytan är reserverad. Enligt tidsplanen beräknas projektet stå färdigt under hösten 2021.

– Byggklar mark för större etableringar är en stor bristvara i Helsingborgsregionen samtidigt som efterfrågan från hyresgäster är hög. Marken har ett utmärkt logistikläge och vi ser fram emot att utveckla fastigheten, fortsätter Rudolf Tornerhjelm.

Fredrik Leifland, vd på New Property, som representerar ägarna, berättar att de två bröderna är lantbrukare och fastighetsägare i grunden, med en hel del mark längs med E4an.

– De kommer bygga en generisk logistikanläggning som kommer gå att använda för olika typer av logistik, med läget vid E4 och E6 som den unika fördelen.

Vilken den färdiga kunden är är hemligt tillsvidare.

– Vi har en halv yta som är reserverad just nu, och vdem som är hyresgäst där kommer vi att offentliggöra senare. Men Helsingborgsregionen blir mer och mer attraktiv för logistik och distribution att finnas i, och vi ser ett ökat intresse att finnas där från hela spektrat, säger Fredrik Leifland.