Södra skeppar pappersmassa i nytt logistikupplägg

Allt större volymer av svenska skogsprodukter exporteras från Sverige. För att hantera den starka efterfrågan etablerar skogsindustrikoncernen Södra en ny omlastningslösning som gör det möjligt att skeppa pappersmassa via bulkfartyg till Göteborgs hamn, där partnern Mima Terminal lastar om och containeriserar massan inför vidare export.

Ca 80 procent av den svenska skogsnäringens produkter går på export, och marknaden växer med en allt större efterfrågan på svenskt trä. Under 2022 nåddes nya rekordnivåer när det totala exportvärdet uppgick till nästan 200 miljarder kronor. För Södra innebär det att man måste hitta nya logistikupplägg som kan hantera den ökade efterfrågan.

När skogskoncernen exporterar pappersmassa fraktas den normalt från Mönsterås via järnväg och lastbil till omlastningsaktören Mima Terminals anläggningar i Göteborgs hamn. Där lastas balarna om till containrar för vidare leverans ut i världen.

Nu har företagen, tillsammans med terminaloperatören APM Terminals, skapat en ny lösning för att kunna hantera en snabb volymtillväxt och optimera transporterna ur ett klimatperspektiv. Lösningen är en alternativ transportkorridor där nya volymer transporteras som bulk sjövägen från Mönsterås till Göteborg.

– Mima Terminal har snabbt svarat på vår justerade efterfrågan – pålitlighet och flexibilitet är av avgörande betydelse för våra produktionsanläggningar och samarbetet har fungerat oerhört bra. Vi har haft en hög beläggningsgrad på båtarna vilket gör detta till en lösning som är både effektiv och ekonomiskt försvarbar, kommenterar Ola Holgersson, logistikchef på Södra.

När ett bulkfartyg lämnar Södras anläggning i Mönsterås är det lastat med upp till 5 600 ton pappersmassa (motsvarande 140 lastbilar). 36 timmar senare anlöper fartyget containerterminalen i Göteborgs hamn, där Mima Terminal lossar fartyget samt containeriserar och korttidslagrar pappersmassan innan den skeppas ut med containerfartyg till marknader på andra kontinenter.

– Här på Mima Terminal har vi all nödvändig infrastruktur på plats för att effektivt containerisera pappersbalarna i vår anläggning, som är strategiskt placerad intill APM Terminals kaj. Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda industrin ytterligare ett alternativ till lastbilstransporter i hamnen och i det här fallet är Södra pionjärer, kommenterar Michael Bergman, vd för Mima Terminal.