Södra storsatsar på elektrifiering av transporter

Nu inleder skogsägarföreningen Södra en storsatsning på elektrifiering av verksamhetens transporter. Ett nytt projekt kommer utreda möjligheten för att framåt ha eldrivna lastbilar, truckar och lastmaskiner som ska bidra till att minska föreningens fossila utsläpp ytterligare.

Södra producerar idag mer el än de förbrukar, en så kallad nettoproducent, och har som mål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2040. Elektrifiering är en del i det arbetet och sedan tidigare är delar av fordonsflottan eldriven, bland annat genom eltruckar på sågverken i Värö och Långasjö. Nu trappar de upp arbetet och inleder ett projekt om storskalig elektrifiering av både interna och externa transporter.

– Södra är en av Sveriges största transportköpare och transporterna står för den största delen av våra fossila utsläpp. Därför är storskalig elektrifiering en viktig pusselbit, tillsammans med biodrivmedel, i att minska våra fossila utsläpp och kunna bidra ytterligare till samhällets klimatomställning, kommenterar Henrik Brodin, energichef på Södra och ansvarig för programmet.

Projektet, som går under namnet “Ett Fossilfritt Södra”, omfattar elektrifiering av såväl transporterna inom industrin som timmer- och flislastbilarna i Södras eget åkeri. Det ska klargöra vilka fordon och vilken typ av laddutrustning som passar föreningens olika enheter samt hur infrastruktur och logistik ska planeras.

I projektet ingår också att utreda hur elektrifiering kan ske på ett säkert sätt och hur framtidens affärsmodeller ser ut för att skapa rätt förutsättningar för en storskalig elektrifiering.

“Kommer kräva ett systemskifte”

I första skedet fortsätter elektrifieringen av de interna transporterna, där majoriteten av Södras interna truckflotta ska ersättas med nya eltruckar. Arbetet med att elektrifiera de externa lastbilstransporterna kommer ta längre tid och innefattar fler aktörer, samtidigt som det ställer nya krav på affärsmodeller.

Till projektet hör också en utbyggnad av laddinfrastruktur över hela Götaland samt på Södras egna enheter. Föreningens eget åkeri kommer vara drivande i utvecklingen tillsammans med strategiska partners.

– Vi är i dag en nettoproducent av el, vilket innebär att vi kommer kunna bli självförsörjande på fossilfri el till våra transporter. Det är ett långsiktigt och högt ställt mål, men som är viktigt att vi tar sikte mot. Det kommer kräva ett systemskifte av infrastruktur, fordon och energitillförsel. Det är en stor utmaning och det krävs att alla aktörer fortsätter jobba tillsammans för att lyckas skapa rätt förutsättningar, kommenterar Henrik Brodin.

Projektet kommer pågå till och med 2025. Därefter är ambitionen att kunna driva omställningen i linjeverksamheten.