Soltech Energy tecknar batteriavtal för 15 miljoner

Solenergibolaget Soltech Energy Solutions har skrivit avtal med en svensk energiaktör om en stor batterianläggning som ska bidra till att stabilisera elnätet. Ordervärdet uppgår till ca 15 miljoner kronor.

Bolaget är Soltechkoncernens operativa bolag för produktutveckling och installation av avancerade energisystem, energilagring och storskaliga solenergilösningar. De har bland annat installerat solcellstak på Coops jättebygge i Eskilstuna och Svenska Retursystems två största logistikanläggningar.

Nu har bolaget fått i uppdrag att uppföra en batterianläggning åt en annan energiaktör i Sverige. Anläggningen blir en av de första hybridlösningarna där en större energianläggning kompletteras med ett batterisystem för att stabilisera det lokala elnätet.

– Att andelen förnybar energi ökar är väldigt positivt, men det är därför också viktigt att minska effektutmaningen som uppstår i omställningen av elsystemet till mer förnybar och väderberoende energiproduktion som sol- och vindkraft. Därför känns det mycket roligt att vi nu har tecknat ett nytt avtal för att leverera en storskalig batterianläggning som möjliggör för vår kund att sälja frekvenstjänster åt Svenska kraftnät, något som både stabiliserar elnätet och genererar intäkter, kommenterar Rickard Lantz, affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solutions.