Spadtag för ny tågdepå i Nässjö

Onsdag 28 april 2021 togs första spadtaget för ny tågdepå i Nässjö, strax norr om rangerbangården. De nya Krösatågen och tågdepån är den största satsningen på tågtrafiken i modern tid i Jönköpings län, och omfattar totalt cirka 1,7 miljarder kronor.

Satsningen sker för att kunna ge service och underhåll till de nya och betydligt längre Krösatåg som kommer 2023/2024, ett antal drivna med el, ett antal drivna på el eller fossilfritt bränsle. Här kommer tågen i såväl Jönköpings län som Kronobergs län att få service och underhåll.

– Den nya tågdepån är en viktig satsning och pusselbit för framtidens kollektivtrafik att resa på ett smidigt och klimatsmart sätt. En smidig kollektivtrafik är viktig för att människor ska kunna pendla mellan arbete, hem och skola och för att näringslivet ska hitta rätt kompetens. Samtidigt säkerställer tågdepån Nässjös roll som ett nav i tågtrafiken, sa Marcus Eskdahl regionråd (S) och ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö vid invigningen, enligt ett pressmeddelande från Region Jönköpings län.

I dag sköts underhållet av Krösatågen i en inhyrd tågdepå i Nässjö. Men när de nya Krösatågen tas i trafik under 2024 behövs en ny tågdepå, bland annat för att klara de nya tåg som är beställda som är längre än de nuvarande tågen och har en annan placering av den tekniska utrustningen. Den nya tågdepån ger också möjlighet att utveckla tågtrafiken på sikt då underhållskapaciteten utökas.

Leif Andersson (C), 1:e vice ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör Jönköpings Länstrafik samt Marcus Eskdahl (S), ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö. Foto: Johan W Avby

– Det är 28 nya tåg beställda. Nio av dessa ska till Jönköpings län. Dessutom kommer vi fortsätta med tio befintliga tåg, som också de ska finnas i den nya tågdepån, kommenterar Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Jönköpings Länstrafik.

– Detta är en jättesatsning. Det är länge sedan det byggdes en ny tågdepå i Sverige, vilket visar vilken långsiktighet det handlar om. Den här satsningen gör att fler invånare kan resa snabbt med tåg i hela södra Sverige, konstaterar han.

Drivs med solpaneler

Den nya tågdepån kommer att drivas av Region Jönköpings län, genom ett separat bolag. Tågdepån ska stå klar andra halvåret 2023, till en maximal kostnad av 720 miljoner kronor, enligt beslut i regionfullmäktige. NCC är utsedd huvudentreprenör.   

– Vi tar cirka 3,5 hektar i anspråk. Byggnaden på 7 500 kvadratmeter kommer att ha fyra verkstadsspår, 100 meter långa, ett tvättspår, två städplattformar, verkstad, administration och personalutrymmen. Vi bygger cirka tre kilometer räls och ett 15-tal växlar, för flexibel tillgänglighet till verkstaden och uppställningsplatser. Dessutom med solpaneler som ska leverera cirka 300 000 kilowattimmar per år och en automatiserad tvättanläggning som delvis använder regnvatten, förklarade Klas Melman, byggprojektledare på Regionfastigheter.