Spanien levererar till ESS-bygget

I Lund bygger Europa det jättelika forskningscentret ESS kring världens mest kraftfulla neutronkälla – genom att de 13 medlemsländerna bygger delar på hemmaplan och sedan skeppar dem till Sverige. Idag överlämnade Spanien en första del till bygget – en jättelik vakuumtank.

Sverige och Danmark är värdländer för ESS, som har 13 medlemsländer från hela Europa. De 13 medlemsländerna bygger och finansierar tillsammans den toppmoderna forskningsanläggningen – som ligger i Skåne – till stor del genom så kallade in kind-bidrag i form av teknisk utrustning och tjänster som levereras av över 40 in-kind partners i hela Europa.

Supertank på plats

Den första tekniska huvudkomponenten till målstationen på ESS – vakuumtanken (Monolith vessel) – levererades idag till bygget i Lund, som en del av Spaniens bidrag till den internationella forskningsanläggningen.

Den stora tanken anlände med specialtrailer till ESS-området tidigt i morse, efter en 12 dagar lång sjötransport från norra Spanien till södra Sverige. Tanken levererades i två delar på grund av sin tyngd och sin storlek – totalt 45 ton, 6 meter hög och nästan 6 meter bred.

Foto ESS

Den avancerade tanken är ett viktigt bidrag från Spanien, via den spanska in-kind partnern ESS Bilbao och dess industrileverantörer AVS and Cadinox.  

– Vi har nått denna enorma milstolpe efter mer än fem år av hårt arbete och kan idag äntligen se vakuumtanken levereras till ESS-bygget, kommenterar Fernando Sordo, Head Target group ESS Bilbao. Det här har varit en teknisk utmaning när det gäller design, tillverkning, kvalitetskontroll, testning och logistik, som vi nu framgångsrikt har slutfört.

Banbrytande forskningscenter

ESS kommer från 2023 att erbjuda unika forskningsmöjligheter för tusentals forskare inom materialforskning och bidra till utvecklingen av bland annat nya mediciner, bättre batterier och mer hållbara material. Med hjälp av anläggningens  oöverträffade ljusstyrka och banbrytande teknologi kommer ESS att ytterligare förstärka och befästa Europas flaggskeppsroll inom neutronspridning.