Spanskt köp av Inzile klart

Affären mellan svenska elfordonstillverkaren Inzile AB och spanska eFashion Championship PTE Ltd är klar. Genom affären äger eFC 63 procent av Inzile, som i sin tur förvärvar 80 procent av QEV Tech Holdings.

I enlighet med ett enhälligt godkännande från en extra bolagstämma i Inzile den 20 september 2021 har Inzile förvärvat 80 procent av aktierna i QEV Tech Holdings S.L, vilket i sin tur äger 19,64 procent av aktierna i det spanska elfordonsinriktade teknikbolaget QEV Technologies SL. Köpeskilling var ca 494 MSEK och tillträde ägde rum omedelbart. 

I samband med förvärvet kvittades hela EFC:s hela fordran mot Inzile mot aktier. Detta innebär att EFC efter registrering av emissionen kommer att äga 63 procent av Inzile.