Spårbar försörjning hett under fraktkris

Logtech-bolaget Flexport grundades i Silicon Valley 2013 och var tidigt ute som digital speditör. med visionen att göra global handel enkel för alla.  Idag har plattformen fler än 10 000 användare i mer än 200 länder, och 2019 öppnade företaget kontor i Köpenhamn, för att kunna växa nordiskt. “Pandemin har accelererat behovet av digitalisering” säger Jaap de Mots, Flexports Skandinavienchef. 

Det traditionella speditörsarbetet är något av ett manuellt slitgöra, med transportbokningar, tullärenden, mejl, fax och telefonsamtal. Snabbväxande logtech-jätten Flexport var tidigt ute att se att digitala verktyg skulle göra det lättare för transportköpare och alla aktörer längs den globala handelskedjan att hitta varandra. Flexport grundades i Silicon Valley av Ryan Petersen 2013 – som själv handlat med Kina och svurit över allt krångel. 

– Hans vision är att göra “global handel enkelt för alla” och den visionen jobbar vi ständigt mot, säger Jaap de Mots, ny general manager för Skandinavien hos Flexport sedan två månader.

Med en tioårig bakgrund från logistikjätten Maersk, senast som ansvarig för “Maersk Spot” en digitaliserad pristjänst, har Jaap de Mots följt Flexport på håll. 

– Min bakgrund ligger någonstans i skärningspunkten mellan logistik och tech, och vad det gäller den kombinationen är Flexport en föregångare. För mig var det en fantastisk möjlighet att gå till Flexport. 

Pandemin har ökat behov av digitaliserad supply chain, enligt Jaap de Mots. Foto Flexport.

Spårbart och sömlöst

Sedan starten 2013 har Flexport sett en stark tillväxt och idag värderas bolaget till över 3 miljarder dollar, och backas bland annat av japanska Softbank. 2020 omsatte man 1,29 miljarder USD, i Skandinavien såg man tripplad tillväxt samma år, och prognosen är densamma för 2021. I Sverige är en välkänd kund Na-kd. 

– Mellan till exempel Kina och en fabrik i Linköping har du kanske 15 olika aktörer som kommer hantera ditt gods, och vi ser till att alla använder sig av vårt system. Vi vill göra global handel lika enkelt för varuägare som att trycka på en lampknapp, säger Jaap de Mots.

Flexport kopplar upp alla parter i försörjningskedjan: transportköpare, leverantörer, transportörer, logistikföretag, hamnar för att skapa en sömlös och transparent försörjningskedja för användarna. 

– Vi samlar alla funktioner i ett system och alla användare i hela försörjningskedjan arbetar på samma plattform. Det gör det möjligt att följa godset i realtid, med visibilitet ner på SKU-nivå. Det är något som har varit oerhört uppskattat nu under pandemin.

“Avvakta två kvartal”

I mars 2020 hände något oväntat – en global pandemi bröt ut som har ställt global försörjning, och därmed företagets verksamhet, på ända. Just nu ligger ett femtiotal fartyg och guppar utanför den amerikanska västkusten, och på östkusten, liksom i de europeiska hamnarna förvärras just nu trängseln, berättar Jaap de Mots. Tillförlitligheten i att hålla schemat för containerfartyg ligger nu på 35 procent. 

– Idag anlöper bara en tredjedel av containerfartygen enligt tidtabell, och den genomsnittliga förseningstiden ligger på en vecka. 

– Och flygfrakten finns inte där som ett alternativ, kapaciteten är fortfarande låg även om den börjar komma tillbaka, inte alls i nivå med efterfrågan. Där ser vi sex dagars försening i genomsnitt, säger Jaap de Mots.

Sammanfattningsvis ser Flexport förseningar, trängsel och väldigt höga fraktpriser både på sjö- och flygfrakt. 

– Vi bedömer att marknaden kommer att fortsätta att vara volatil och pressad under de kommande två kvartalen. Kunder prioriterar kraftigt sina ordrar på denna glödheta marknad och vill styra dem bort från flaskhalsarna som dyker upp överallt.  Vårt råd är att upprätta lager av kritiska komponenter och varor, särskilt före jul, och att effektivt prioritera sändningar med de allra viktigaste varorna, vilket en ökad visibilitet kan göra möjligt.

Jaap de Mots. Foto Flexport.

Digitalisering efterfrågat

Samtidigt är efterfrågan stor på företagets tjänster, menar Jaap de Mots.

– Pandemin har accelererat behovet av digitalisering, och har också fått bränsle av att människor arbetat hemma och har behövt samarbeta med hela logistikkedjan från köksbordet och haft ett behov av korrekt information och data de kan lita på. Efterfrågan på våra tjänster var höga redan tidigare, men under pandemin har den stigit skyhögt. Vi har en väntelista på kunder att integrera med vårt system. 

Flexport kan inte få fartygen att komma i tid och planen att lyfta, men lite kan man underlätta för kunderna, menar han. 

– Med vår tech kan vi exempelvis se vilken fyllnadsgrad kunden har i sina containrar, och ofta används bara drygt 70 procent. Vi hjälper dem att fylla containrarna till bredden och på så sätt kan man få ut ytterligare varor, säger Jaap de Mots. 

– Men generellt underlättar det mycket att vi erbjuder kunderna visibilitet. Vet man var godset är kan man planera, och det skapar värde. 

Av Klara Eriksson