Speed Group köper Dreamlogistics speditionsverksamhet

Logistisk- och bemanningsföretaget Speed Group, som ägs till 70 procent av Ratos AB, har skrivit avtal med Dream Logistics om att förvärva aktierna i Dreams speditionsbolag, som förvärvades som en del av Reach 2020.

Fredrik Krysén. Foto Dreamlogistics.

Dream Logistics speditionsverksamhet, eller 4PL som man kallar det, ingick i köpet av Reach som Dreamlogistics genomförde i början av 2020. Dotterbolaget har sin bas i Mölndal och förväntas omsätta 100 MSEK år 2022 med ca 3 procent EBITA-marginal, vilket är i linje med övriga aktörer verksamma inom 4PL. Avtalet Speed Group tecknar innebär förvärv av 80 procent av aktierna, och resterande 20 procent av aktierna kommer fortsatt att ägas av bolagets vd Fredrik Krysén.

– 4PL-verksamheten inom Dream Logistics, med vd Fredrik Krysén i spetsen, kompletterar Speed Groups tjänsteutbud perfekt. Bolagets kompetens inom logistikkonsulting, transportupphandling och implementering av service- och kostnadseffektiva transportlösningar gör att vi nu kan möta våra kunder med ett ännu större helhetstänk kring hållbara, effektiva och kompletta logistiklösningar, kommenterar Mats Johnson, CEO på Speed Group.

– Det här förvärvet är strategiskt viktigt för Speed Group då det möjliggör en breddning av det befintliga erbjudandet med tjänster inom transport management. Det stärker bolagets position på både kort- och lång sikt. Som ägare är vi nöjda med Speed Groups positiva utveckling som kommer i kölvattnet av en ständigt ökande efterfrågan på bolagets tjänster, kommenterar Christian Johansson Gebauer, ordförande i Speed Group samt President Business Area Construction and Services, Ratos.

I oktober köpte Bring, vars ägare är norska Posten, en majoritetsandel av Dreamlogistics. Köpet kan är en renodling av Dreamlogistics verksamhet mot TPL.

– Vårt fokus framåt ligger i att hjälpa e-handlare på den nordiska marknaden genom automatiserade fulfillment center och med gröna leveranser. För att bli bäst inom detta område behöver vi bli ännu vassare i vårt erbjudande varför vi nu tagit beslutet att avyttra den verksamhet som inte ligger helt i linje med den strategin, kommenterar Jonas Ahlgren, vd på Dreamlogistics AB.