Speed i “strategiskt viktig” affär med Bonniers

Tredjepartslogistikern Speed tecknar nytt sexårsavtal med Bonnierförlagen avseende logistik- och kringtjänster. Speed beskriver affären som “strategiskt viktig”, då man “befäster sin position som landets ledande leverantör av lager- och logistiktjänster för tryckta böcker.”

Från Speeds enhet i Stockholm distribueras drygt 20 miljoner böcker årligen. Företaget har sedan tidigare ett långtgående samarbete med Bonnierförlagen, vilket etablerades redan på 1960-talet. Bonnierförlagen väljer nu att teckna ett nytt sexårsavtal på logistiktjänster från Speed.

Björn Tallén. Foto Speed.

– En kundrelation som den vi har med Bonnierförlagen är förstås något alldeles speciellt och det är otroligt hedrande att vi får förnyat förtroende även för de kommande sex åren. Det är ett viktigt kvitto för oss att vi är konkurrenskraftiga och erbjuder logistiklösningar av hög klass. Bonnierförlagen är den största aktören på marknaden och tillsammans kan vi nu fortsätta utveckla boklogistiken, kommenterar Björn Tallén, ansvarig för Speeds enhet i Stockholm.

Speed tar hand om hela logistikkedjan åt Bonnierförlagen – från inleveranser, lagerhållning till plock, pack och distribution. Dessutom sköter Speed även kundservicefunktion och kundreskontrahantering.

– Det nya avtalet med Speed garanterar att vi tillsammans kommer att driva utvecklingen inom logistik och distribution. Hållbarhetsfrågan får en central roll för oss alla med detta nya avtal som ser till att våra böcker får en snabb, trygg resa ut i landet, kommenterar Göran Wiberg, försäljningsdirektör på Bonnierförlagen.

Speed har huvudkontor i Borås och logistikcenter i Borås, Göteborg och Stockholm med en total yta på över 200 000 kvm. Företaget omsätter drygt 1 MDSEK och sysselsätter ca 1 600 personer.