Sprider videoanalys i logistiken

Lundabaserade SiB Solutions utvecklar tjänster för intelligent videoanalys inom logistik och har fått rejält med luft under vingarna det senaste året, med flera nya kunder – inte minst inom tredjepartslogistik. Nu står en USA-lansering för dörren.  

SiB Solutions grundades 2017 av Lennart Bergström, Stefan Borg och Staffan Persson, med idén att använda AI och intelligent videoanalys i logistikapplikationer.  Hårdvaran består i videokameror, servrar och olika IoT-produkter. SiBs mjukvara samlar sedan videosekvenser på alla godsrörelser från produktion, lager och logistik. Från de operativa systemen hämtas tidsstämplar och identiteter in överallt där godset har hanterats, t ex scannats. Om något händer med ett paket eller en pall kan man skriva in ID-numret, söka och få fram alla videosekvenser som är kopplade till godset. 

Staffan Persson.

– Man får direkt fram en kort filmsekvens som visar när, var och hur godset har hanterats, förklarar Staffan Persson, sälj- och marknadschef på SiB Solutions. 

Tjänsten är tänkt att användas för att öka transparensen och spårbarheten i logistikprocesser, ett behov som ökar i många branscher. Inte minst i e-handeln, där alltfler kritiska processer som plock, pack och utskeppning ska ske på lagret.  Omkring 99,5 procent av alla leveranser i världen kommer fram som de ska, enligt en studie från PwC. Genom den ökande e-handeln blir de 0,5 procent av leveranserna som går fel dock allt fler, med stora kostnader och miljöpåverkan som konsekvens. 

– Mycket kan gå fel i en logistikkedja så att kunden inte får vad den beställt; felplock, godsskador, stölder och bedrägerier. Ofta kan ord stå mot ord när en kund ringer om fel i leveranser eller saknade varor och då kan videoanalys vara ett sätt att få svar på vad som faktiskt hänt. 

SiB Solutions grundare Staffan Persson, Lennart Bergström och Stefan Borg. Foto SiB Solutions.

Vill växa internationellt  

Det senaste året har kommersen börjat ta rejäl fart. Inte minst inom tredjepartslogistik, där Nowaste Logistics, Hillebrand, Ingram Micro och Postnord TPL finns bland kunderna.  

– Vi har omkring 15 kunder som använder våra tjänster idag och massor av nya case på gång. Vi har ju inte gjort så mycket marknadsföring än men ordet verkar sprida sig, säger Staffan Persson.    

Ambitionen är att sprida intelligent videoanalys på bred logistikfront och även växa internationellt. I mars fick bolaget investeringsstöd på 175 000 kronor med mentorsstöd av Business Sweden för att expandera verksamheten till USA.  

– USA är en enorm marknad och det är fantastiskt att få in en fot där. Via partners kan vi göra installationer över hela världen, och tack vara pandemin har vi tagit fram en digital offereringsprocess. Eftersom tjänsten är uppkopplad kan vi sköta allt på distans, så det finns egentligen inga hinder för oss att bli en global spelare, säger Staffan Persson.  

Av Hilda Hultén