SSAB halverar transportutsläppen med tåglösning

SSAB ska med hjälp av det finska godslogistikföretaget VR Transpoint öka andelen råvaror och produkter på järnväg. Målet är att halvera utsläppen från transporter som ingår i samarbetet till 2024.

Avtalet om halverade utsläpp vid järnvägstransporter av stålrullar och järnpellets omfattar enorma volymer. Den årliga transportvolymen är 2,3 miljoner ton, så det är viktigt med effektiv, säker och miljövänlig logistik. VR Transpoint och SSAB har redan lyckats minska transportutsläppen med 16 procent från 2018 års nivå – det nya gemensamma målet är att halvera de nuvarande utsläppen till 2024. Dessutom finns det potential att göra ännu större utsläppsminskningar i framtiden.

– Målet för de kommande tre åren uppnås genom att delvis föra över transporter från landsväg till järnväg och genom att utveckla och förnya järnvägs- och landsvägsmaterielen. Dessutom kommer elektrifieringen av spåren att förbättra effektiviteten. Med de nu överenskomna åtgärderna uppnår vi en minskning med cirka 50 procent jämfört med nuvarande utsläppsnivå, kommenterar VR Transpoints chef Martti Koskinen.

VR Transpoint är SSABs viktigaste transportpartner från råvarutransport till stålprodukter. I samband med avtalet planerar VR Transpoint och SSAB ny materiel för järnvägstransporter, vilket möjliggör transport av ännu större laster.

Tidigare har företagen tillsammans utvecklat bland annat det tyngsta inhemska godståget Megajuna som är 690 meter långt och väger 5 200 ton, samt en så kallad mammutbil för väglogistik. Engångstransporter med större volym har förbättrat effektiviteten, säkerheten och miljönyttan.

Större delen av järnpelletsen kommer från Sverige, men stora mängder järnpellets kommer också med järnväg från Ryssland till SSABs stålverk i Brahestad. En betydande del av stålrullarna går dagligen från Brahestad till Tavastehus med tåget Megajuna. I Tavastehus bearbetas stålet ytterligare och exportprodukterna går på järnväg från Tavastehus till hamnarna. SSAB är en stor kund för VR Transpoint inte bara på järnväg utan även inom väglogistik.

One thought on “SSAB halverar transportutsläppen med tåglösning

Kommentarsfältet är avstängt.