SSL Overland förvärvar YTL

Speditören SSL Overland har förvärvat branschkollegan YTL, Ystad Transport & Logistics, och stärker närvaron i framförallt Östeuropa. Förvärvet trädde ikraft 1 oktober.

Speditören SSL Overland är ett majoritetägt dotterbolag till Scandinavian Shipping & Logistics, och SSL erbjuder speditionstjänster via landsväg, järnväg och intermodala lösningar, med fokus på Östeuropa, Centralasien och Mellanöstern. Nu förvärvar bolaget speditören YTL – Ystad Transport & Logistics, med 18 anställda.

– YTL är ett välrenommerat bolag med erkänt kompetent personal som kommer att stärka vårt befintliga kunderbjudande och produktportfölj i SSL Overland. Scandinavian Shipping & Logistics är på en spännande resa och det blir otroligt kul att tillsammans med YTL fortsätta att växa och utvecklas, kommenterar Johan Ignell, vd på Scandinavian Shipping & Logistics.

YTL grundades 2012 och har haft en stark utveckling de senaste åren, med stort fokus på marknader som Turkiet, Polen, Centraleuropa och Ukraina.

– Vi är mycket glada över att kunna genomföra den här affären och bli en del av SSL Overland och Scandinavian Shipping koncernen. Vi har ett mångårigt samarbete med SSL Overland och känner ägarkretsen sedan tidigare. Tillsammans är vi mycket starkare än var och en för sig och det ska bli spännande att börja vår gemensamma resa framöver, kommenterar Christian Adler, medgrundare och tidigare vd för Ystad Transport & Logistics.

Johan Ignell. Foto SSL

I samband med ägarförändringen blir Johan Ignell ny vd för YTL, medan Christian Adler axlar rollen som platschef i Ystad.

– Vi gör en mindre organisatorisk förändring i samband med sammanslagningen för att få en bättre tydlighet och för att accelerera vår utvecklingsplan de kommande tre åren. Vi kommer fortsatt att vara en mycket flexibel organisation med korta beslutsvägar, säger Johan Ignell.

Tredje förvärvet på kort tid

YTL blir Scandinavian Shipping & Logistics tredje förvärv på fyra år. I juni 2018 förvärvade bolaget Unitrans, och i maj 2019 köpte man en majoritetspost i CR Cargo International (numera SSL Overland). YTLs ägare Patrik Nilsson och Christian Adler blir genom uppköpet minoritetsägare i SSL Overland.

– De kommer fortsatt ha framskjutna positioner med stor påverkan på företagets gemensamma utveckling, säger Johan Ignell.

SLL Overland kommer efter förvärvet att ha kontor i Göteborg (HK), Norrköping, Malmö, Jönköping, Ystad, Borås, Vilnius och Helsingfors. Bolaget ägs av svenska SSL Holding och den tyska shippinggruppen Menzell Döhle.