St1 köper biogasföretag

Bensinstationskedjan St1 köper 100 procent av aktierna i E.ON Biofor, en ledande aktör inom den svenska biogasmarknaden med en marknadsandel på cirka 30 procent inom marknaden för biogasfordon.

St1 Sverige, dotterbolag till St1 Nordics, har undertecknat ett aktieöverlåtelseavtal med E.ON Energilösningar om att förvärva 100 procent av aktierna i E.ON Biofor AB. Biogasföretaget producerar, importerar och exporterar biogas som levereras till kunder genom olika säljkanaler. Transaktionen väntas färdigställas i slutet av juni 2021 och är föremål för sedvanliga regulatoriska godkännanden och tillträdesvillkor.

– Att vi nu blir en aktör på biogasmarknaden är ett konkret steg i en konsekvent och långsiktig implementering av vår tillväxtstrategi. Vi fokuserar på investeringar i produktion av förnybara bränslen från hållbara råvaror, forskning och utveckling av cellulosabaserade biodrivmedel och geotermisk värmeenergi likväl som utvecklingen av en värdekedja för syntetiska bränslen, kommenterar Mika Wiljanen, försäljningschef för St1 Nordic Oy.

Biogasföretaget har en marknadsandel på cirka 30 procent inom marknaden för biogasfordon. Det är geografiskt placerat i olika delar av södra Sverige och Stockholm med totalt 35 anställda. Av deras sex produktions- och uppgraderingsanläggningar för biogas är två delägda dotterbolag, Söderåsens Bioenergi och Falkenbergs Biogas.