Stabil julhandel i HUI:s prognos

Konsumenterna beräknas vara mer prismedvetna när de julhandlar i år, men de kommer inte snåla in på julbord och festligheter, enligt HUI Researchs prognos för årets julhandel.

Den stundande julperioden präglas av det allt hårdare ekonomiska läget, med högre levnadskostnader för hushållen. Till följd av det förväntas en större andel av julhandeln ske under reaperioderna. Men julmiddagarna verkar vara säkra.

– Julhandeln 2022 kan sammanfattas med tradition och värde. Få kommer att dra ner på julmiddagar och sällskapsaktiviteter runt jul, vilket håller försäljningen i dagligvaruhandeln i nivå med före pandemin, kommenterar Joakim Wirén, analytiker på HUI Research.

Årets prognos görs både i löpande och fasta priser. Prognosen i löpande priser uppgår till 2 procent och är fullt prisdriven. Dagligvaruhandeln ökar med 13 procent och sällanköpsvaruhandeln minskar med 4 procent. Försäljningen i fasta priser bedöms minska med 7 procent totalt, där dagligvaruhandeln minskar med 3 procent och sällanköpsvaruhandeln minskar med 9 procent.

I år hamnar sällanköpsvaruhandeln i kläm mellan hushållens minskade köpkraft och att en större andel av köpen därmed förväntas göras till rabatterade priser under reaperioderna.

– Bedömningen är att julklappsinköpen kommer att vara på samma nivå som i fjol. Däremot kommer julklappar och övriga inköp göras där konsumenten får mest värde för pengarna. Det flyttar försäljning från december till november och från fullpris till rabatterat pris, kommenterar Joakim Wirén på HUI Research.

I år förväntas också gränshandeln bidra positivt till dagligvaruhandelns utveckling samtidigt som fler julbord på restaurang och mindre alkoholkonsumtion i hemmet drar ner prognosen.

Julprognos 2022

Om årets prognos slår in och julhandeln växer med 2 procent landar årets decemberhandel på drygt 91 miljarder kronor. Det motsvarar ca 18 800 kronor per hushåll och 8 700 kronor per person.

Summan som kan kopplas till specifik julhandel är dock klart lägre, den förväntade mervärdeskonsumtionen förväntas uppgå till 2 500 kronor per hushåll. Den totala mervärdeskonsumtionen uppgår därmed totalt till drygt 12 miljarder kronor under december månad.

Läs hela rapporten här.