Stadium elektrifierar transporterna med Einride

Sportkedjan Stadium elektrifierar och automatiserar sina lagertransporter genom ett samarbete med teknikföretaget Einride. Från och med september kommer alla transporter mellan bolagets tre lager i Norrköpingsområdet ske elektriskt och samordnas digitalt.

Stadium, som nyligen nominerades till logistikpriset i årets Retail Awards, har satt som mål att den egna verksamheten ska vara klimatneutral år 2025. Samma år ska klimatavtrycket från företagets egna varumärken ha halverats och till år 2030 ska verksamhetens totala klimatavtryck vara halverat. Genom ett nytt samarbete med Einride sker samtliga transporter mellan företagets tre lager i Norrköping med eldrivna lastbilar sedan den 1 september, för att minska sina transportrelaterade utsläpp.

– Det här samarbetet är en viktig milstolpe för vårt hållbarhetsarbete och en del av den kraftfulla investeringen vi gör i att effektivisera och modernisera vår logistikkedja, där även den pågående projekteringen av vårt nya logistikcentrum ingår. Vi är i stark tillväxt, men det innebär inte att vi är beredda att kompromissa med våra hållbarhetsmål – tvärtom blir de ännu viktigare att investera i, kommenterar Victor Stridh, logistikchef på Stadium.

Lastbilar och laddinfraststruktur finns redan på plats och leveranserna samordnas genom Einrides digitala plattform Saga. De nya lastbilarna beräknas spara in utsläpp på 42 ton koldioxid och 344 kg väteoxider under tre år, en minskning med 81 procent jämfört med diesel.

– Hela branschen står just nu inför ett paradigmskifte och vi ser en enorm efterfrågan på elektrifiering och digitalisering av tunga transporter. Vi är glada över att arbeta med en så framåtsträvande partner som Stadium och kunna erbjuda en helhetslösning för en enkel omställning till smartare, grönare och mer kostnadseffektiv frakt, kommenterar Robert Ziegler, Europachef på Einride.

Förarna Göran och Jimmy Lindqvist har ett mångårigt samarbete med Stadium. De ser fram emot förändringen.

– Allt har rullat på bra under inkörningsperioden. Det är ingen större skillnad i förarupplevelsen bortsett från att de nya bilarna är helt tystgående och vibrerar mindre, vilket förstås känns bra, och man får köra lite annorlunda om man vill maximera batterikapaciteten. Vi är glada över att vara en del av det här. Vi inom åkeribranschen vill också bidra till lösningar på miljöutmaningarna. Elektrifieringen av branschen har gått fortare än jag hade gissat för några år sedan, och inom några år är jag säker på att vi har många fler elfordon även i vår övriga verksamhet, kommenterar Göran Lundqvist.