Stark framtidstro i TPL-branschen

Åtta av tio TPL-företag ser en ökad omsättning och spår en “strålande” framtid för TPL-branschen, enligt Warehousefinders nya rapport, som baseras på en enkät besvarad av ett 40-tal svenska TPL-aktörer. “Åtta av tio företag planerar för expansion, det verkar finnas mycket kapital i branschen just nu” säger Anders Mesch på Warehousefinder.

Marknadsplatsen Warehousefinder har sammanfattat svaren på 14 frågor om nuläget och framtiden till olika svenska TPL-aktörer i en ny rapport, som besvarats av ett 40-tal aktörer. Resultatet pekar på en välmående bransch med ökad omsättning som tror på framtiden.

Ökad omsättning

Hur har er omsättning varit sista året?

Åtta av tio av de tillfrågade företagen i enkäten har ökat sin omsättning det senaste året, och fem av tio säger att även antalet kunduppdrag ökat senaste året.

Hälften av de tillfrågade säger sig ha ungefär samma marginaler som tidigare och endast tre av tio hävdar att marginalerna ökar. Personalstyrkan är densamma eller ökar hos nio av tio av företagen, och nyttjandet av bemanningsbolag ligger fast hos sju av tio företag.

Anders Mesch. Foto Hilda Hultén

Åtta av tio bygger nytt

Sju av tio säger sig också ha en ökad fyllnadsgrad i sina lager samtidigt som fem av tio säger att deras lediga kapacitet minskar. Som en naturlig följd av detta planerar åtta av tio att bygga eller förvärva ytterligare kapacitet.

“Detta sänker förmodligen fyllnadsgrad och resursutnyttjande på sikt men det kommer samtidigt att vara goda tider för de som får sina anläggningar färdiga så länge lagerlogistiken har högkonjunktur. Just nu känns det som om efterfrågan är större än tillgången.” skriver Warehousefinder.

– Det händer väldigt mycket och vi kan konstatera att det verkar finnas mycket kapital i branschen just nu. Att det flyter in riskkapital är ett ganska nytt fenomen, säger Anders Mesch.

Anpassar sig efter kunden

En stor del av branschen har inga standardiserade tjänster utan anpassar sig till kunders unika behov.

“Vi tycker det är lovvärt med kundanpassning men ser samtidigt att de framgångsrika TPL-företagen standardiserar sitt kunderbjudande. Det är svårt att finna lönsamhet i att arbeta med varje kund unikt – eller det är i alla fall svårt att få betalt av kunden för det.” skriver Warehousefinder.

Planerar ni att bygga, eller förvärva mer kapacitet?

TPL-arna tar större och större del av varuägarnas fasta kostnader genom att investera i egna IT-system.

“Oskicket att arbeta i kundens system är på väg bort. Detta borde ge högre effektivitet samt bättre managerade lager på sikt. ” skriver Warehousefinder.

Dåliga på att välja kunder

Många TPL-are väntar på att kunderna hör av sig i stället för att aktivt söka upp kunder som på ett bra sätt skulle balansera upp flöden; drygt häften agerar så, vilket enligt rapporten.

– Vi kan se att i takt med att TPL-are med negativa resultat växer i omsättning, så behöver man börja se över sin affärsmodell och välja ut kunder mer aktivt för att hitta synergier och nå lönsamhet, konstaterar Anders Mesch.


Vad tror ni om framtiden inom 3PL?

Ljus framtid med ökad konkurrens

Avslutningsvis spår åtta av tio en “strålande framtid” för TPL-branschen medan två av tio ser att det kommer att fortsätta som idag.

Men branschen ser även ser en växande konkurrens från last mile-aktörer, enligt Anders Mesch, där antalet transportörer vuxit från tre till ett 20-tal på 15 år. Vissa av dessa nya aktörer försöka hyfsa marginal och öka nyttjandegrad genom att ge sig in på TPL-marknaden.

– Vi har även internationella storspelare under horisonten, som Maersk, Uber och Amazon, som satsar stenhårt på detta, genom olika hybridlösningar. Med tanke på den växande konkurrensen kan det bli svårt att få lönsamhet i last mile-affärerna framåt, det finns ju bara en viss mängd gods att dela på, säger Anders Mesch på Warehousefinder.

Av Klara Eriksson