Stark inledning på året för Maersk

A.P. Moller – Maersk hade en exceptionellt stark start på året, med starkt resultat och tillväxt i alla våra verksamheter inom containerfrakt, hamntjänster och logistik. Bolaget gynnades av en stark efterfrågan på en marknad som fortfarande påverkas av pandemin och betydande störningar i globala leverantörskedjor.

Stark efterfrågan i kombination med betydande operativa utmaningar som flaskhalsar, kapacitetsbrist och utrustningsbrist i globala leveranskedjor drev upp fraktpriserna betydligt. Samtidigt har kundernas efterfrågan på integrerade leverantörskedjor ökat och ger fart för logistiksegmentet och digitala lösningar.

– A.P. Moller – Maersk levererade en exceptionellt stark utveckling under första kvartalet 2021 med rekordvinst för kvartalet. Den höga tillväxten och lönsamheten drevs av en solid efterfrågan i Ocean, Logistics och Terminals. Stark efterfrågan ledde till flaskhalsar och brist på kapacitet och utrustning, vilket drev upp fraktpriserna till rekordhöga nivåer, kommenterar Søren Skou, vd för A.P. Moller – Maersk, i ett pressmeddelande.

Den stora efterfrågan på containerfrakt genererade ett rekordresultat under Q1 2021 på 16,8 miljarder DKK. Detta att jämföra med samma period förra året då vinsten var 1,3 miljarder DKK.

Logistiksegmentet växte starkt och såg en intäktsökning på 42 procent under första kvartalet, främst drivet av organisk tillväxt, men också med tillväxt från förvärven av Performance Team och KGH Customs Services.

– Vi är fortsatt fokuserade på den långsiktiga omvandlingen av A.P. Moller – Maersk, som prioriterar kundernas efterfrågan på integrerad logistik. kommenterar Søren Skou.