Laddbara bilar på frammarsch under 2020

De laddbara personbilarna är fortfarande relativt få till antalet, 178 024 i trafik, men ökade med över 80 procent jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Trafikanalys.

Enligt ny statistik från Trafikanalys stod laddbara personbilar för 3,6 procent av samtliga personbilar i trafik vid årsskiftet 2020/2021. Stockholms län har flest laddbara personbilar med 80 956 bilar. Värmlands län har haft den största ökningen under det senaste året med mer än en fördubbling av laddbara bilar.

– Bidragande orsaker till den stora ökningen av laddbara bilar är det ökade utbudet av laddbara modeller och justeringen av bonus malus-systemet, kommenterar Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys. Elektrifieringen har varit nödvändig för att nå EU:s utsläppsmål till 2020/21 på 95 g CO2/km för nya bilar.

Förutom justeringen av bonus malus-systemet präglades 2020 dessutom av coronapandemin. Antalet nyregistrerade personbilar under året var 303 196, en minskning med 17 procent jämfört med året innan. Personbilsflottan, fordon i trafik plus avställda fordon, ökade med knappt 18 000 bilar vilket motsvarar +0,3 procent. En historiskt låg siffra.

Flottan av lätta lastbilar var vid årsskiftet 808 230 fordon, en minskning jämfört med året innan på 119 fordon. Även det är en historiskt låg notering efter de senaste 20 årens genomsnittliga tillväxttakt på närmare 4 procent.

Uppgifterna är hämtade ur ”Fordon i län och kommuner 2020”. Ladda ned statistiken för hela landet här: Fordon i län och kommuner 2020.