Stark PMI-avslutning 2020

Konjunkturbarometern inköpschefsindex: PMI-total, steg i december till 64,9 från uppreviderade 59,8 i november. Det är den största månatliga ökningen sedan i somras och stärker bilden av en utbredd konjunkturåterhämtning i svensk tillverkningsindustri.

– Det är ett överraskande starkt utfall sannolikt drivet av en växande världshandel men kanske även av en ökad optimism i samband med den påbörjade coronavaccineringen, kommenterar Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Samtliga delindex bidrog till uppgången i PMI-total. Leverantörernas leveranstider och sysselsättning bidrog sammantaget med 2,7 indexenheter följt av produktion (1,0 indexenheter) och orderingång (0,9 indexenheter). Lager bidrog med 0,4 indexenheter. Noterbart är att nyanställningsbehovet i tillverkningsindustrin ökar igen samtidigt som index för leveranstiderna nådde en ny toppnivå.

Tillverkningsföretagens produktionsplaner blev mer expansiva i december än i november och indexet noterades till 67,6. Det är andra månaden i rad som indexet är högre än historiska snittet (63,6).

Prisindexet för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg med hela 13,7 indexenheter i december till 71,9 jämfört med november (58,2). Pristrycket från producentledet ökar efter långvarig period med sjunkande priser och allt fler inköpschefer rapporterar nu om stigande råvarupriser.

– Detta är ännu ett tecken på att svensk industri går på allt högre varv, kommenterar Jörgen Kennemar.