Dachser växer i Sverige

Tyska logistikkoncernen Dachser fortsätter att växa på den svenska marknaden. 2021 levererade koncernens svenska dotterbolag en tillväxt på 14 procent jämfört med 2020 och omsatte därmed 858 miljoner konor.

Både Dachsers segment European Logistics och Air & Sea Logistics har utvecklats i en positiv riktning “där långsiktiga relationer med leverantörer och tillförlitlig tillgång till godskapacitet har haft en positiv effekt på resultatet.”

– Vi fortsätter att växa och följer den positiva kurva som Dachser Sweden har befunnit sig på under senaste åren. Detta är en fantastiskt rolig utveckling och vi är otroligt nöjda med resultaten, kommenterar Carl-Johan Westas, Country Manager Sweden, European Logistics.

Under räkenskapsåret gjorde företaget en ökning av resultatet före skatt med 53,8 miljoner kronor och ökade omsättningen från 751 till 858 miljoner kronor.

Carl-Johan Westas, Sverigechef för europeisk logistik på Dachser. Foto Dachser

– Vår bransch har i synnerhet präglats av störningar i leveranskedjorna, brist på fraktkapacitet och, som en följd av detta, högre priser. Sammantaget har Dachsers affärsområde för sjö- och flygfrakt gynnats av att ha en egen kontrollerad charterflygkapacitet 2021. Dachser-koncernen genomförde totalt 230 charterflygningar mellan Asien, Europa och Nordamerika under 2021, kommenterar Anna Bergdahl, Country Manager Sweden, Air & Sea Logistics.

Dachser är ett familjeägt företag som erbjuder transportlogistik, lagerhållning och kundspecifika tjänster i Europa och resten av världen med ca 32 000 anställda världen om. 2021 uppgick Dachsers konsoliderade nettointäkter till cirka 7,1 miljarder euro för 2021.

I Sverige tillsatte Dachser i början på året Carl-Johan Westas som “Country Manager Sweden” inom segmentet European Logistics. Han ansvarar nu för Dachser Swedens fyra platskontor för vägtransport, belägna i Malmö, Jönköping, Göteborg och Stockholm och är Branch Manager för Dachser Swedens största filial i Jönköping. Logistikföretaget har även under året expanderat med ett säljkontor i Örebro.

Översikt över bokslutet för Dachser Sweden:

Nyckeltal:Dachser Sweden202120202019
2018

2017
Nettoomsättning (mn SEK)858751703627525
Resultat före skatt (mn SEK)53,826,122,617,34,1
Antal medarbetare172162155146139
Försändelser1 051 146957 816781 493733 606757 211
Tonnage296 664286 784282 705272 571239 892