Stark tillväxt för tredjepartslogistik

TPL-branschen står för nära en tredjedel av lagertillväxten i Sverige 2019–2020, och för marknadsledande Postnord TPL går utvecklingen som tåget. Våra kunder växer med i snitt 10 procent per år, bara för att hantera de volymerna behöver vi växa med ett nytt lager på 25 000 kvm vartannat år” säger Håkan Lindberg på Postnord TPL, som bygger två nya lager på totalt 75 000 kvm under 2020.

Postnord är kanske mest kända för sina brev- och pakettjänster, men har också en omfattande verksamhet inom tredjepartslogistik, TPL.

–  Vi omsätter omkring 2,4 miljarder kronor, det innebär att vi är mer än dubbelt så stora som den näst största TPL-aktören på marknaden. Bara i Norrköping har vi över 290 000 kvm lager, säger Håkan Lindberg, COO för Region Syd på Postnord TPL.

I februari inviger Postnord TPL sitt sjätte lager region Syd, en 29 000 kvm stor anläggning i Södra Väla som Skanska byggt, efter det förfogar man över 143 600 kvm lagerytor bara i region Syd, som innefattar Helsingborg och Malmö.

Även på Landvetter bygger Postnord TPL ett nytt lager på totalt 46 000 kvm med Bockasjö, som byggs i etapper och ska stå helt klart i höst. När det är färdigbyggt har bolaget totalt 617 700 kvm lagerytor fördelat på drygt 20 lager.

Stark TPL-tillväxt

– Vi har byggt upp en hög regional kompetens inom TPL här i Skåne under lång tid, säger Håkan Lindberg. Foto Hilda Hultén

Postnord TPL är dock långt ifrån ensamma om att växa inom tredjepartslogistik. Speed Logistics, Frode Laursen, Nowaste Logistics, Aditro Logistics, Veddestagruppen, Bring, DHL, Ebrex, GN Transport, 1337 Logistics, SPD, Emotion Logistics och Vätterleden utökar också sina lagerytor. Bara under 2019 och 2020 byggs hela 16 lager helt eller delvis för tredjepartslogistik i Sverige, med en samlad lageryta på drygt 322 000 kvm. Av dessa byggs en tredjedel av TPL-ytorna, drygt 106 000 kvm, i Helsingborg. Totalt byggs ca 1.1 miljoner kvm ny logistikyta i Sverige under 2019-2020

Att tredjepartslogistik växer så starkt i Sverige, och i synnerhet i Skåne, har flera orsaker, enligt Håkan Lindberg.

– Den stora anledningen är e-handelns utveckling de senaste 6–7 åren, vi har många e-handelskunder i våra lager och det är inte ovanligt att de växer med omkring 50 procent om året eller ännu mer. Sen är det många etablerade företag som också väljer att gå från insourcad logistik till TPL nu för att få en mer flexibel och kostnadseffektiv lösning.

Inflyttning av dansk logistik

När det gäller det ökade trycket i Skåne så är det ett först och främst ett bra logistikläge för effektiva inflöden och för att försörja både Skandinavien och Europa, menar han.

Postnord TPLs lagerytor i olika regioner.

– Skåne ligger bra till för importerade varuströmmar och har korta leveranstider för e-handel till den nordiska och europeiska marknaden, och vi har byggt upp en hög regional kompetens inom TPL under lång tid. Sen gör den svaga kronan att Sverige blivit ett “låglöneland” jämfört med Danmark. Det har skapat en ny marknad där danska företag sparar pengar om de lägger sin logistik i Sverige, även om de enbart servar den danska marknaden.

Ett tydligt exempel på det är sportkedjan Sportmaster, som flyttade in som kunder hos Postnord TPL för ett år sedan.

– De har ingen försäljning i Sverige utan sköter bara logistiken härifrån.

Den svaga kronan har gjort att Sverige blivit ett “låglöneland” jämfört med Danmark. Det har skapat en ny marknad där danska företag sparar pengar om de lägger sin logistik i Sverige

Med sedan start

Postnord TPL var näst ut efter Freja Transport att etablera sig på Tostarp utanför Helsingborg 2012, men nu har området snabbt fyllts med ny logistik. I “E4-terminalen” har Postnord TPL kunder som Footway, Addnature, Bikester, Nestlé och Sportmaster.

Håkan Lindberg har varit med i verksamheten sedan starten för omkring 30 år sedan, från ett litet lager med tre anställda och genom Green Cargo-tiden när verksamheten växte till dagens PostNord TPL i Helsingborg med 800 sysselsatta och det sjätte lagret i drifttagande. Postnord TPLs starka tillväxt har skett i princip helt organiskt och har enligt Håkan Lindberg flera förklaringar:

– Vi har fokuserat på att erbjuda kompletta logistiklösningar, specialiserat oss på vissa segment, gjort strategiska etableringar i rätt lägen och att vi är transportörsoberoende har varit avgörande. Sen bygger vi långsiktiga kundrelationer och jobbar väldigt regionalt med kunderna, det är viktigt för att kunna agera snabbt på de utmaningar som uppstår.

Hilda Hultén

Hör Håkan Lindberg berätta mer om Helsingborg som logistikläge för tredjeparslogistik på Logistikläget 2020 den 6 februari i Stockholm – sista anmälningsdag i morgon!