Stark TPL-expansion i Sverige

TPL-branschen växer och står för en fjärdedel av de tillkommande logistikytorna i Sverige. En rad TPL-aktörer, inte minst danska sådana,  storsatsar på nya lager just nu, där DSV gör 2021 års största logistiketablering; ett 73 000 kvm automatiserat logistikcenter i Rosersberg. 

DSVs nya logistikcenter, strategiskt placerat norr om Stockholm, tas i drift i slutet av 2021 och automatiseras med ett robotlagring från Autostore och smalgångsställage med AGV-truckar. 

DSVs 73 000 kvm stora lager i Rosersberg blir årets största bygge. Bild: DSV

– Lösningen gör att kapaciteten blir nästan dubbelt så stor som för ett konventionellt lager, berättar Ian Swinhoe, vd för DSV Solutions i Sverige.

I samband med flytten lämnar man nuvarande lagret på 25 000 kvm i Arlandastad, och efter rockaden har man 206 000 kvm TPL-lageryta i Sverige. 

DSV är inte den enda danska TPL-aktören som satsar i Sverige just nu. Även Frode Laursen investerar i ett 39 000 kvm stort lager i Eskilstuna liksom Skanlog som bygger ut sitt lager i Eskilstuna med 11 000 kvm, och DFDS som utökar sin TPL-verksamhet med ett nytt 34 500 kvm stort lager i Borås.

Niklas Andersson. Foto Hilda Hultén

– Många förknippar oss med vår rederiverksamhet, men det här är en jättesatsning på logistikverksamheten för oss. Vi tittar på möjligheten att bygga en liknande anläggning i Holland, sa Niklas Andersson, Head of Logistics på DFDS, vid första spadtaget för anläggningen i veckan.

Men danskarna är inte ensamma, 2022 blir Postnords nya 90 000 kvm stora TPL-lager i Norrköping klart, och även Aditro Logistics, Boxflow, Lagerservice, Westerman och Almroths bygger ut eller nytt under 2021–2022, med totalt 333 000 kvm. 

25 procent av totalytorna

Totalt är 25 procent av de tillkommande logistikytorna under åren 2019–2022 helt eller delvis byggda för tredjepartslogistik: 684 000 kvm av totalt 2 791 000 kvm. 

Av Hilda Hultén