Stena erbjuder Stena Saga som sjukhusfartyg

Stena Roro har förberett designen och en projektledare är tillsatt för att bygga om den stora bil- och passagerarfärjan Stena Saga till sjukhusfartyg med plats för 520 patienter. Kontakt har etablerats med myndigheter i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland.

När passagerartrafiken på Stena Sagas linje Oslo – Fredrikshamn stoppades  med anledning av coronaviruset och de reserestriktioner  som ett flertal länder införde, överlät Stena Line fartyget till systerbolaget Stena RoRo med uppdraget att hitta en annan användning för färjan.

En av Stena RoRos specialkompetenser är att konvertera och anpassa fartyg till förändrade krav och behov. Och man har dessutom stor erfarenhet av att bygga sjukhusfartyg. 
– Just nu bygger vi på ett varv i Kina världens största civila sjukhusfartyg, Global Mercy, för den internationella välgörenhetsorganisationen Mercy Ships räkning. Vår projektledare för Global Mercy är hemma i Sverige och har nu ansvaret för en eventuell ombyggnation av Stena Saga, berättar Per Westling, vd för Stena RoRo, i ett pressmeddelande.

Stena Saga har över 590 passagerarhytter. I den design som Stena RoRo tagit fram för att förvandla färjan till en sjukvårdsenhet finns det plats för 520 patienter.
– För att uppfylla kraven för sjukvård behöver vi bland annat bygga om ventilationssystemet, sätta in larm- och kommunikationssystem och förändra inredningen. Dessutom måste patienter och besättning kunna hållas avskilda från varandra. Vi kan genomföra det som krävs på två-tre veckor, säger Rikard Olsson, projektledare på Stena RoRo och med stor erfarenhet av att designa och genomföra byggnation av sjukhusfartyg.

Den ombyggda färjan kommer dock inte vara utrustad för intensivvård.
– Tanken är att erbjuda vårdplatser för corona-patienter som behöver sjukhusvård men inte intensivvård. Kanske behövs det också platser för patienter som lämnat intensivvården men behöver sjukvård ytterligare en tid. Främst handlar det sannolikt om att kunna avlasta de vanliga sjukhusen, säger Per Westling.

Nu ligger Stena Saga i Uddevallas hamn och Stena RoRo undersöker vilket intresse som finns för den vårdkapacitet färjan skulle kunna erbjuda. Förutom Sverige, där man redan varit i kontakt med MSB och Socialdepartementet, tas i första hand kontakt med myndigheter i Norge, Danmark och Tyskland.