Stena Line flaggar in Sveriges sista tågfärja

Från och med den 1 juli 2021 seglar Stena Lines Trelleborgsfärja Mecklenburg-Vorpommern under svensk flagg med både svenska och tyska sjömän ombord.

– Att flagga Mecklenburg-Vorpommern svenskt är en del av vår globala översyn av fartygsflaggor för minska kostnader och komplexitet och samtidigt stärka vår konkurrenskraft och flexibilitet. Mecklenburg-Vorpommern var den sista tyskflaggade färjan i vår flotta och från och med nu är samtliga åtta fartyg som trafikerar mellan Sverige, Tyskland och Danmark svenskflaggade, kommenterar Carl Mårtensson, presschef på Stena Line.

Färjan Mecklenburg-Vorpommern är byggd 1996 och är 200 meter lång med kapacitet för 600 passagerare, 440 bilar och 3 200 meter lastdäck, varav 945 meter tågräls. Tillsammans med tågfärjan Skåne seglar Mecklenburg-Vorpommern på Stena Lines linje mellan Trelleborg och Rostock med 3-4 avgångar per dygn och har gjort det under hela pandemin.

Linjen utgör en viktig infrastruktur mellan Sverige och kontinenten, då de två färjorna är Sveriges sista tågfärjor i trafik mellan Sverige och Tyskland.

– Våra tågfärjor är en viktig del av svensk infrastruktur som nu seglar med den svenska flaggan i topp. Att ha alternativ till fasta förbindelser med järnväg är viktigt för svensk industri, vår import och export men också för Sveriges beredskap, kommenterar Carl Mårtensson, Presschef på Stena Line.

Det fysiska flaggbytet skedde den 1 juli i Trelleborg med den svenska och tyska besättningen närvarande. Ny hemmahamn blir Trelleborg. Flaggbytet har inte inneburit någon arbetsbrist i den svenska eller tyska verksamheten.