Stena Line jobbar för fler kvinnor inom sjöfarten

Stena Line har ökat antalet kvinnliga chefer med 42 procent på fem år. Till år 2022 är målet att 30 procent av alla ledare ska vara kvinnor, från fartyg och hamnar till företagsledning och styrelse.

Stena Line vill se fler kvinnor inom sjöfarten. Genom målinriktat arbete har antalet kvinnliga chefer på rederiet ökat med 42 procent på fem år. Idag är var femte ledare och 26 procent av de anställda kvinnor.

Margareta Jensen Dickson. Foto Stena Line.

– Vi behöver säkerställa att vi kan attrahera, rekrytera och behålla de bästa talangerna och då måste vi garantera att alla känner sig välkomna, oavsett kön. I grund och botten handlar det om att trygga företagets framtida framgång då studier visar att mer jämställda företag, är mer kreativa och innovativa och slutligen tjänar mer pengar, kommenterar Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.

Rederiets hållbarhetsstrategi grundar sig i FNs mål för hållbar utveckling, ett av de målen är att säkerställa fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande. Därför siktar företaget på att öka antalet kvinnliga ledare på samtliga nivåer.

– Vi har redan kommit en bra bit på väg och ökat antalet kvinnor i ledande position betydligt de senaste åren. Senast vid utgången av år 2022 ska 30 procent av alla ledare på alla nivåer inom företaget vara kvinnor, från fartyg och hamnar till företagsledning och styrelse, kommenterar Margareta Jensen Dickson.